Vodstvo Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

predsednik
Klemen Šuligoj
diplomirani zdravstvenik
(041) 718 473

podpredsednica
Marija Špelič
diplomirana medicinska sestra
(031) 684 797

email: izvajalci.szizbns@gmail.com