Vodstvo Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

predsednik
Klemen Markeš
medicinski tehnik
(040) 829 688

podpredsednica
Marija Špelič
diplomirana medicinska sestra
(031) 684 797

email: izvajalci.szizbns@gmail.com