Zbornice in strokovna združenja

http://www.lek-zbor.si/

http://www.zdravniskazbornica.si/

http://www.szd.si/

Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije

http://www.zris.si/

http://www.radioloski-inzenirji.si/

http://www.zdts.si/

http://www.institut-isi.si/