O združenju

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega, spoštovana medicinska sestra!

Si zaposlen v zdravstvu, morda v javnem sektorju, imaš redno zaposlitev, prejemaš redni osebni dohodek, kaj sploh še hočeš… ???

Kakšno stopnjo končane izobrazbe imamo in koliko delovnih izkušenj, kakšno je naše znanje in kakšne so naše kompetence, v katerem zdravstvenem zavodu smo zaposleni, na katerem delovnem mestu, kakšen je naš obseg dela in kakšno je plačilo za vso opravljeno delo, ter ne nazadnje, v kateri državi, republiki smo se izobraževali ali upamo prevzeti odgovornost za delo, ki ga opravljamo…?

Kdo sploh je v Slovenskem prostoru medicinska sestra?

Na vsa ta dejstva in vprašanja iščemo rešitve in odgovore že od leta 2006, ko je bil v Pomurju ustanovljen Iniciativni odbor za povrnitev oz. ohranitev poklica medicinske sestre v zdravstveni negi in hitro so se mu pridružile še ostale regije po Sloveniji. V letu 2011 se je odbor preimenoval v Civilno iniciativo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in močno posegel v politiko zdravstvene nege. Pri delovanju z nami sodelujejo odvetniki Odvetniške pisarne Zidar ¬ Klemenčič.

Radi bi vas obvestili, da smo ustanovili Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (Združenje), v katerega vabimo, da se včlanite vsi izvajalci.

Zakaj? Zato, da bomo pri pomembnih odločitvah v zdravstveni in babiški negi enakopraven sogovornik z nosilci izvršilnih funkcij v zdravstveni politiki, ki jim Ustava in zakonodaja omogoča aktivno sodelovanje.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je povzročila povsem neustrezno in nesprejemljivo stanje v zdravstveni negi. Do glavnega problema prihaja zaradi ne ureditve razmerja med diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami. V teoriji je to razmerje strogo ločeno, v praksi pa je drugače. Opozoriti moramo na dejstvo, da dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, ki ga sprejema Zbornica – Zveza nima veljave, ker ni bil nikoli sprejet na zavezujoč način. Izvirni greh je bil narejen s tem, da se je položaj diplomiranih medicinskih sester določil kot osnovni položaj z nazivom »medicinska sestra«, položaj srednje medicinske sestre pa je bil dejansko razvrednoten v pomožne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Ves čas se Zbornica – Zveza sklicuje na evropsko direktivo, vendar evropsko pravo slovenskemu zakonodajalcu ne prepoveduje omogočanja nadaljnjega poklicnega delovanja v Sloveniji ali vzpostavitve različne kategorije medicinskih sester z različnimi obveznostmi in privilegiji. Zbornica – Zveza ne ravna v skladu s svojimi pooblastili, krši svoje naloge in ravna nestrokovno. Ne skrbi za dobrobit izvajalcev zdravstvene nege.

Na to smo ves čas opozarjali tudi predstavnike na Ministrstvu za zdravje, ki Zbornici – Zvezi ni podaljšalo koncesije za izvajanje javnih pooblastil. Zahtevali smo odstop vodstva Zbornice – Zveze, ki zahteve ni upoštevalo, posledično pa je prišlo do množičnega izpisa članov iz Zbornice – Zveze. Na opisane nepravilnosti in krivice smo opozarjali tudi reprezentativne sindikate. Pri oblikovanju novega plačnega sistema nismo imeli možnosti aktivnega sodelovanja. Izvajalci zdravstvene nege svoje delo opravljamo povsem strokovno in odgovorno. Po uvedbi sprememb v izobraževalnem sistemu in ob vstopu v EU, pa je po trditvi Zbornice – Zveze, naše delo postalo povsem nekompetentno in glede uvrstitve v plačne razrede celo manjvredno! Zavzemamo se za ustrezno priznanje strokovnosti, da se zakonsko ovrednoti delo, za katerega smo izšolani, da se upošteva dejanska strokovna usposobljenost, pridobljene izkušnje in storilnost medicinskih sester, ki bo enako upoštevana v vseh javnih zavodih in na vseh delovnih mestih v Sloveniji. Zelo žalostno je dejstvo, da so medicinske sestre iz Slovenije v tujini bolj cenjene, znanje in delo pa je pravičneje ovrednoteno.

Kaj pa članarina? Odločili smo se, da postavimo letno članarino v višini 20€, oziroma skladno z zmožnostmi manj ali več. Vsak začetek je težak, a skupaj in z dobro voljo upamo na uspeh pri doseganju skupnih ciljev. Potrebovali bomo vaše pobude, predloge, razpisali bomo volitve, tako, da bo Združenje imelo polni mandat. Podajmo si roke, da bomo obdani s sončnimi žarki stopili v lepši jutri, za vse izvajalce in uporabnike zdravstvene in babiške nege.

PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!