Mi smo z vami – že 10 let

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije letos praznuje prvo desetletje aktivnega delovanja v slovenskem prostoru.

Naša osnovna naloga je, da skupaj z vašo pomočjo aktivno sodelujemo na področju urejanja statusa naših poklicev in preprečujemo poglabljanje propada le-teh.

Če že na prvem področju nismo preveč uspešni (vse to pa le zaradi tega, kar nas tisti, ki že desetletja krojijo politični in “strokovni” ustroj naših poklicev načrtno ne vključujejo v sodelovanje), pa nam na področju preprečevanja udejanjanja vseh škodljivih posledic kar uspeva.

Ker bomo le skupaj lahko dosegli ponovno vrnitev dostojanstva našim poklicem ste prisrčno vabljene/vabljeni, da se nam pridružite. Prostovoljno, brez v celofan prostovoljnosti zavitega včlanjevanja, ki se ga preko višjega zdravstveno-negovalnega managementa gredo druga podobna združenja.

Delujemo, zaupamo in verjamemo v vrednote kolegialnosti, poštenja in povezovanja. Le tako bomo lahko prenesli vse tegobe spreminjanja družbenih, političnih in socialnih sprememb v naši državi.

 

Čestitke vsem, ki vztrajate na tej skupni poti že 10 let. 

 

Klemen Šuligoj

predsednik SZIZBNS

This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.