Na naše vabilo, da se prvič srečamo vse organizacije, ki združujemo izvajalce v zdravstveni in babiški negi so se odzvale skoraj vse reprezentativne organizacije, manjkala sta le oba sindikata, ki pokrivata tudi področje socialnega varstva in skrbstva.

Čeprav je podoben sestanek, v krepko okrnjeni sestavi potekal že v sredo 12.9.2018, pa smo se po dvourni razpravi poenotili, da je implementacija 38. člena ZZDej-K v prakso nujna, zato skupaj apeliramo na Ministrstvo za zdravje, da se čim-prej sprejme kadrovske normative, ki bodo podlaga za izdelavo razmejitve del in nalog, ter posledično za delodajalce navodilo, kako v roku enega meseca urediti obstoječe sistematizacije delovnih mest.
Ob tej priliki bi se zahvalili vsem, ki so se današnjega sestanka tudi udeležili in upamo, da bomo v podobno množičnem skupu se čim-prej ponovno srečali.
This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.