dopis državnim organom

Na problematiko zdravstvene nege smo že večkrat opozorili pristojne (večkrat tudi vas), a se stanje ni spremenilo. Zato nas zelo skrbi za strokovno, kakovostno delo in profesionalni odnos do pacientov in njihovih svojcev. Na resne in hude pomanjkljivosti v sistemu kažejo aktualni pereči dogodki v slovenskem prostoru.

Pri zdravstveni obravnavi in skrbi za pacienta je izrednega pomena timsko delo vseh zdravstvenih profilov v smislu celotne odgovornosti za pacienta. Tako ni mogoče, da bi eden nivo stroke delovala samostojno mimo drugega, temveč je treba strokovne vsebine povezovati zaradi holistične obravnave pacientov.

Delitev poklicnih kompetenc v zdravstveni negi, ki jih je v preteklosti pripravila Zbornica-Zveza brez medresorskega usklajevanja, je v prakso prinesla pravo zmedo in podražitev zdravstvenega sistema. S ponovno podelitvijo javnih pooblastil Zbornici-Zvezi, ki jih je z odločbo podelila sedanja ministrica za zdravje (v vmesnem času je register licenc vodilo ministrstvo za zdravje), se nepotrebno trošenje javnih finančnih sredstev nadaljuje in s tem nadaljnja togost ločevanja kompetenc posameznih profilov. Ne nazadnje morajo udeleženci za pridobitev licenčnih točk Zbornici-Zvezi plačati kotizacijo, tudi za posvet o aktualnih perečih dogodkih v slovenskem prostoru (objavljeno na http://www.zbornica-zveza.si/sl/posvet-zbornice-zveze-o-aktualnih-perecih-dogodkih-v-slovenskem- zdravstvu).

V našem imenu se sprašujemo, ali vodstvo Zbornice-Zveze ne bi tako organizirano izpopolnjevanje, ki je pomembno za varnost pacientov in medsebojne odnose, ob teh perečih dogodkih naredilo širše dostopno vsem brez kotizacije. Saj vemo, da javni zavodi nimajo finančnih sredstev za številna izobraževanja, medicinske sestre (srednje) pa so na minimalnih osebnih dohodkih.

»Znanje pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporabljeno, če je torej uporabljeno razumno in etično. Znanje brez razumevanja ne pomeni veliko. Zato se v tej domeni znanje tesno povezuje z modrostjo. Modrost združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkušnjami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom.«
 
Vir: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj
Klemen Markeš

predsednik SZIZBNS

poslano: Ministrstvo za zdravje, Odbor za zdravstvo, Komisija za medicinsko etiko, Varuh človekovih pravic
This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.