medijski prispevki

Na podlagi vseh neresnic in neutemeljenih zavajajočih novic s strani medijev, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v zadnjih tednih smo se bili zaradi zaščite interesov vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije dolžni tudi mi odzvati.

 

Predstavljene težave v naših strokah so sicer pereče, so pa le odraz tistega (ne)strokovnega dela in degradacije naše stroke tako omenjenega sindikata, kot Zveze. Njuno delo iz zadnjih desetletij pač danes ne more izkazovati dobre projekcije razvoja naše stroke.

 

Naši komentarji na izkrivljene podatke v medijih:

SZIZBNS 1

SZIZBNS 2

 

Žal pa nekateri še vedno verjamejo lastnim lažem.

Še vedno se ne morejo sprijazniti s tem, da:

– zaračunavajo krepko previsoke kotizacije za izobraževanje,

– da morajo delodajalci, če želijo ovrednotenje izobraževanja z licenčnimi točkami  temu Združenju plačati 600 EUR, čeprav licenčne točke in licence podeljuje Ministrstvo za zdravje

– da so morali “nečlani” tega združenja v letu 2007 plačati 250 EUR stroškov za vpis v register in izdajo licence. Tistim, ki so ta znesek plačali do danes še niso vrnili neupravičeno zaračunanega zneska

– da se preštevajo 2x (kot člani regijskega društva in Zveze); tako se člani podvajajo, čeprav je dejansko število članov tega Združenja nekje med 6.000 – 7.000 aktivnih članov (vsekakor manj kot 60% vseh izvajalcev v naši državi)

– da že v prejšnjem obdobju, ko so imeli podeljena javna pooblastila niso bili sposobni izvesti zaupane jim naloge. In tega tudi danes niso.

 

Pa še nekaj laži, v katere očitno odgovorni tega Združenja že slepo verjamejo.

Zveza strokovnih društev

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.