Obravnava problematike poklicnih kvalifikacij medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo

Ministrstvo za zdravje za dan 9.12.2015 ob 9:00 uri sklicuje delovno srečanje na temo obravnave problematike poklicnih kvalifikacij srednjih medicinskih sester.

Zanimivo je to, da na to delovno srečanje izmed vseh delžnikov zdravstvene in babiške nege ni vabljeno samo naše strokovno združenje. Vse to kaže na to, da si želijo tako Ministrstvo za zdravje, kot tisti pol stroke, ki si že dlje časa prizadeva, da bi se prifil medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi dokončno uničil svoje namere dokončno udejaniti.

Naj vas spomnimo, da se je o statusu medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi pričelo razpravljati ravno zaradi prizadevanj Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije in še prej tudi Civilne iniciative za ohranitev statusa srednjih medicinskih sester. Če mi ne bi sprožili te diskusije, bi se vse srednje medicinske sestre že v letu 2012 praktično prekategoriziralo v bolničarje oz. pomožno osebje.

Na vseh nas je diskrecijska pravica, da takemu ravnanju, kot si ga je zastavilo Ministrstvo za zdravje na prigovarjanje posameznih predstavnikov “vsemogočne stroke” rečemo konec.

Vabimo vas, da se nam dne 9.12.2015 ob 8:30 pridružite pred stavbo Ministrstva za zdravje (Štefanova 5, Ljubljana), kjer bomo udeležencem in širni slovenski javnosti povedali, kdo smo medicinske sestre v Republiki Sloveniji in obelodanili, kako se posamezne elite že precej let dogovarjajo o krojenju stroke zdravstvene in babiške nege.

VABLJENI.

This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.