Opredelitev Splošne bolnišnice Celje do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

Na našo pobudo in željo po enakovrednem sodelovanju pri zastopanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji smo se na zdravstvene in socialne zavode, kjer so zaposlene naše kolegice in kolegi obrnili s prošnjo po organizaciji okroglih miz z naslovom “Vloga medicinskih sester v sistemu zdravstvenega varstva danes”.

Glede na našo pobudo se je oglasila pomočnica direktorja direktorja celjske bolnišnice, mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org. z odgovorom, da v celjski bolnišnici izvajajo izključno strokovna srečanja, namenjena izobraževalnim vsebinam s področja dejavnosti, ki jo opravljajo in da zato naši prošnji žal ne morejo ugoditi.

Ob tem odgovoru žal ugotavljamo, da očitno ge. Maze ni poznano, da zavod, v katerem je odgovorna za zdravstveno nego izvaja tudi strokovna srečanja, za kakršnega smo tudi sami prosili.

Pomočnici dirtektorja celjske bolnišnice se sicer zahvaljujemo za odgovor, čeprav prejeti odgovor nedvomno predstavlja evidentni primer segregacije zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji, kar pa si odgovorna za zdravstveno nego v celjski bolnišnici vsekakor ne more šteti ravno v čast.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.