Pomoč pri anketi

Na naše Združenje se je obrnila članica s sledečim dopisom:

Spoštovani,
sem Samanta Mikuletič, študentka 2. letnika podiplomskega magistrskega programa zdravstvene nege, UP FVZ. Danes se obračam na Vas, ker upam na Vašo pomoč in sodelovanje. Trenutno sem pri pisanju magistrske naloge z naslovom Informacijska varnost na področju zdravstvene nege. 
Študije o informacijski varnosti so redke, pri nas še neopravljene, so pa za stroko zdravstvene nege izjemno pomembne, saj zadevajo celovitost pacientovih podatkov, njihovo zaupnost, poklicno etiko in pravne zadeve.
Namen raziskave je prepoznati/ugotoviti vedenje in oceniti znanje informacijske varnosti medicinskih sester. Z raziskavo bi rada ugotovila kakšne so njihove navade pri uporabi informacijsko-komunikacijskih računalniških sistemov (uporabniki osebnih in službenih računalnikov).
Sodelovanje z Vami je ključnega pomena in osnova na kateri lahko oblikujem in gradim zaključno nalogo, zato Vas prosim za pomoč. S spletno anketo, ki traja le nekaj minut, bi pridobili dragocene podatke povezane z informacijsko varnostjo.
Prosim Vas za pomoč in upam, za objavo spletne ankete na vaši strani. Spletna anketa je namenjena stroki zdravstvene nege. 
Omogočena je popolna anonimnost, saj se podatki nalagajo direktno v bazo kjer ni podatka o anketirancu. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo magistrske naloge. 
Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/71818

Upam na ugodno rešitev prošnje.
Želim Vam lep preostanek dneva in vas lepo pozdravljam.
Samanta Mikuletič

Pomagajmo pri reševanju, saj trudi naša mnenja štejejo.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.