Predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 “Skupaj za družbo zdravja”

Spoštovani.

Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani objavilo Predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 “Skupaj za družbo zdravja”.

Tudi izvajalci zdravstven in babiške nege smo del tega sistema in imamo pravico pobud in odločanja. Zaradi tega ste vljudno vabljeni, da nam vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do 10.8.2015 na naš email izvajalci.szizbns@gmail.com.

Resolucija bo v javni obravnavi do 16.8.2015, ki je zadnji dan za podajo predlogov in sprememb. Več o postopku podaje predlogov in sprememb si lahko preberete na http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti_v_javni_obravnavi_2015/

Celoten Predlog Resolucije pa je dosegljiv na   http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/ResNPZV.pdf

 

 

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.