Razpis za volitve predsednice/predsednika Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Na podlagi 11., 12., 13. in 18. člena Statuta Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2023 – 2026 za:

 •  predsednico/predsednika Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS)

 

Razpisni pogoji za predsednico/predsednika SZIZBNS:

 • članica/član SZIZBNS
 • poravnane članske obveznostri
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

 

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  1. funkcija za katero kandidira
  2. izobrazba ter delovne izkušnje,
  3. kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  4. izjavo, da je članica/član SZIZBNS in dokazilo o izpolnjenih članskih obveznostih,
 • izjavo, da je članica/član SZIZBNS in dokazilo o izpolnjenih članskih obveznostih,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • vizijo delovanja Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege z glavnimi usmeritvami za delo v naslednjem mandatu.

 

Kandidati pošljejo kandidaturo z vsemi dokazili do vključno 15. 9. 2022 v na naslov izvajalci.szizbns@gmail.com.

 

Volitve bodo izmed prejetih kandidatur, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje izvedene na skupščini Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo predvidoma sklicana za dne 15. oktober 2022.

Lep pozdrav,

 

predsednik Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Klemen Markeš

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.