razsodba Upravnega sodišča Republike Slovenije

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Upravno sodišče Republike Slovenije dne 27. septembra 2016 (po natanko letu dni od vložitve tožbe!!!) v upravnem sporu zaradi nezakonite podelitve javnega pooblastila zgolj v senatni obravnavi (brez razpisane glavne obravnave!!!) odločilo, da se tožbeni zahtevek zavrne.

 

S tem so potrdili, da lahko ministrstvo za zdravje, po predhodnem dogovoru ministrice za zdravje Kolar Celarčeve z varuhinjo človeklovih pravic Nusdorferjevo mimo upoštevanja zakonodaje javno pooblastilo podeli tistemu delu stroke, ki mu je tudi omogočeno, da sploh pride na pogovore do ministrice, seveda z neizmerno pomočjo državnega svetnika in desne roke ministrice Požuna.

 

Javno pooblastilo se podeli združenju, ki se je v prejšnjem obdobju (2007 – 2012) že izkazalo, da ni sposobno izvajati nalog iz podeljenega javnega pooblastila ter združenju, ki ne izpolnjuje pogoja vsaj 60% zastopanosti zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege.

 

Vprašanje se zastavlja, kolikšno nagrado so sodnice na Upravnem sodišču za takšno razsodbo prejele s strani Ministrstva za zdravje oz. države.

 

Vsekakor takšna razsodba ne predstavlja zaključek zadeve, saj bomo morali zaradi očitne nesposobnosti razsojanja v tej zadevi v matični državi s problemom seznaniti še evropska sodišča.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.