Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-25 “Skupaj za družbo zdravja”

Vlada Republike Slovenije je 23. decembra letos sprejela predlog Resolucije nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016 – 2025 ” Skupaj za družbo zdravja” in ga poslala državnemu zboru v obravnavo in sprejem.


S tem dokumentom se zastavljajo cilji in začrtana smer kako bomo v prihodnjih letih odgovorili na spremenjene zdravstvene potrebe in uresničili cilj, da bomo prebivalci Sloveniji bolj zdravi.


V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije kot reprezentativni organizaciji vseh medicinskih sester in babic smo v času javne razprave podali kar nekaj pripomb, podkrepljenih s konkretnimi dokazili, ki pa v sprejetem dokumentu sploh niso bili upoštevani. Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2015 – 2025 (pripombe Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije)


V dokumentu npr. na Ministrstvu za zdravje sploh ne znajo opredeliti, kaj sta to zdravstvena in babiška nega, kdo smo medicinske sestre in babice, še manj pa ne znajo vse te deležnike, kot najmnožičnejše skupine zdravstvenega sistema v Resolucijo ustrezno umestiti v sistem zdravstvenega varstva.


Žal ugotavljamo, da Ministrstvo za zdravje sledi le željam tistih nereprezentativnih posameznikov, ki se že vrsto let trudijo naši stroki oklestiti čutnosti, znanja in nenazadnje strokovnosti.


Ugotavljamo, da sprejeta Resolucija:

onemogoča boljše zdravje in blagostanje za vse,

povečuje oz. ohranja neenakosti v zdravstvu,

onemogoča pričetek optimizacije zdravstvene oskrbe ter

onemogoča solidarnost in finančno vzdržnost.


Omenjeni cilji in vrednote pa so v popolnem neskladju s cilji in vrednotami, ki jih zagovarja Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije kot reprezentativno in enakopravno telo na področju obeh strok.


Sprejeto Resolucijo si lahjko preberete na http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/resolucija_o_nacionalnem_planu_zdravstvenega_varstva_2016_2025_skupaj_za_druzbo_zdravja/

 

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.