Vabljeni k podpori in partnerstvu 2. Zdravstvenega razvojnega foruma – 14. konference Management in vodenje v zdravstvu, 8.-9. marca 2017

Spoštovani,

uspešno in kakovostno delovanje zdravstvenega sistema je pomembno za zadovoljstvo vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Sistem, ki bo modern, dolgoročno finančno vzdržen, prilagojen demografskim spremembam, z visoko določenimi standardi in normativi ter široko paleto orodij, ki bodo omogočala uresničevanje le-teh, so cilji katere smo prepoznali v vaših prizadevanjih in h katerim stremimo tudi sami.

Z namenom čim bolj celovito pokriti področje upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter podati platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov v podjetju Planet GV že 14 let zapored organiziramo konferenco Management in vodenje v zdravstvu, ki smo jo v začetku letošnjega leta preimenovali in nadgradili tako vsebinsko kot organizacijsko. Tako bo 8. in 9. marca 2017 v Portorožu potekal že 2. Zdravstveni razvojni forum – 14. konferenca Management in vodenje v zdravstvu.

 

Na konferenco so vabljeni vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, tako direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega Ministrstva.
K sodelovanju pa smo povabili tudi slovenske zdravnike, ki delujejo v tujini (Nemčija, Avstrija,  Anglija). Pomembno se nam zdi, da povedo svoje zgodbe, primerjamo izkušnje doma in na tujem in potegnemo pod črto “rezultat” in na podlagi tega pripravimo zaključke za temelj nujno potrebnih aktivnosti in sprememb. Svoj del pa bodo prispevali tudi hrvaški kolegi s svojim znanjem in izkušnjami. Spletna stran dogodka se nahaja tukaj.

 

S svojim delovanjem želimo prispevati k izboljšavi slovenskega sistema zdravstvenega varstva ter podati potencialne rešitve na mnoge izzive s katerimi se srečuje. Menimo, da je potrebno z vidika osveščanja ključnih deležnikov narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom. Ob tem pa se povezujemo z močnimi, strokovnimi in proaktivnimi partnerji, ki delijo našo vizijo, saj s skupnimi močmi lahko dosežemo več.

Več informacij o sami konferenci in ugodnih paketih so na voljo tudi na spletni strani http://www.planetgv.si/zdravstveni-razvojni-forum oziroma lahko pokličite na 01/30 94 437, 031/889 253 ali  po e-pošti na metka.krznar@planetgv.si

This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.