Dopis SZIZBNS Odboru za zdravje DZ RS

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je kot edina stanovska organizacija, ki ščiti interese zaposlenih v zdravstveni in babiški negi na Odbor za zdravstvo Državnega Zbora Republike Slovenije naslovilo dopis s pozitivnimi željami, da bi  po zaslišanju kandidatke za ministrico za zdravje ge. Milojke Kolar pred Odborom ga. Kolar tudi bila predlagana za ministrico za zdravje.

Od nove ministrice tudi pričakujemo, da bo zmogla udejanjiti vse tiste pozitivne namere, ki jih je v zvezi z našima strokama začel že minister Gantar in ne bo nasedla destruktivni praksi tistih inštitucij, ki stroki zdravstvene in babiške nege že leta razgrajujejo.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.