Poiskusi uveljavitve strokovno in sindikalno neusklajenih “kadrovskih normativov” se nadaljujejo.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je članom parlentarnega odbora za zdravstvo in poslanskim skupinam poslal dopis s prošnjo, da na zaslišanju ministrske kandidatke preverijo tudi njeno poznavanje problematike (neobstoja) kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi ter to, kdaj in kako namerava urediti to vprašanje. http://www.sdzns.si/novice/kdaj-bodo-sprejeti-kadrovski-standardi-in-normativi-v-zdravsteni-negi/

Ob temu pa od naslovnikov zahtevajo udejanjenje akta, ki tako v sindikalnih, kot tudi v strokovnih krogih zdravstvene in babiške nege sploh ni usklajen in sploh nima ustrezne podpore.

To je že drugi poiskus posameznih organov v Sloveniji, da bi za obstoj lastne eksistence od državnih organov dobili priznaje akta, ki je strokovno, ekonomsko in socialno popolnoma nesprejemliv. Prvi poiskus teh organov se je izvedel že 19. maja letos http://www.sdzns.si/upld/Article/1578_file.pdf vendar takrat od naslovnikov prav zaradi navedenih argumentov ni bil deležen niti obravnave.

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nadaljevane degradacije poklicev v zdravstveni in babiški negi na omenjeni dopis ustrezno odreagiralo.

 

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.