IMENOVANJE KOORDINATORICE/KOORDINATORJA STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je na seji 28.9.2019 sprejelo sklep o razpisu imenovanju KOORDINATORICE/KOORDINATORJA STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

 

Na podlagi 13., 15., 17. in 18. člena Statuta Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije se razpisuje kandidacijski postopek za navedeno koordinatorsko mesto za čas mandata predsednika Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije.

 

Kandidati pošljejo kandidature na sedež Strokovnega združenja do vključno ponedeljka, 9.12.2019 na naslov: Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege, Linhartova 51, 1000 Ljubljana oz. preko spletne pošte izvajalci.szizbns@gmail.com s pripisom “KOORDINATORICA/KOORDINATOR STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE”

 

Koordinatorica/koordinator bo skladno s pooblastili predsednika SZIZBNS imenovan najkasneje do  16.12.2019.

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš, l.r.

This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.