ODPRTO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE, G. ALEŠU ŠABEDER

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekonomist
minister za zdravje
Ministrstvo za zdravje
gp.mz@gov.si
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

ODPRTO PISMO

Ljubljana, 9.9.2019

Zadeva: Implementacija 38. člena ZZDej-K ter dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

Spoštovani,

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, kot edino enovito strokovno in neprofitno združenje, ki združuje vse izvajalce zdravstvene in babiške nege v naši državi smo se v preteklih letih velikokrat želeli srečati z ministrom za zdravje, a so nam ostala vrata do ministra vedno zaprta.
Preko srečnih naključij smo se sicer v letošnjem letu uspeli 2-krat srečati le z državnimi sekretarji na Ministrstvu za zdravje (5.4.2019: ga. Klavdija Kobal Straus in 7.6.2019: ga. Klavdija Kobal Straus, g. Tomaž Pliberšek in g. Darko Čander). Očitno nam je, da dogovore naših srečanj do vas niso prenesli, saj bi drugače kot minister za zdravje morali skladno z dogovori tudi že ustrezno odreagirati.
Naj vas ponovno opomnimo, da smo bili ravno v Strokovnem združenju tisti pobudniki nastanka sistemskih rešitev medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki smo jih soglasno z ostalimi strokovnimi organizacijami v državi tudi sprejeli leta 2014, seveda ne v takšni obliki, kot so danes zapisane v 38. členu ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 ). Naš predlog, ki je bil osnova skupnega dogovora je namreč vključeval rešitev večine medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo (95%), ne pa le okrog 1400 (po javnih številkah celo manj) teh medicinskih sester, kar predstavlja manj kot 15% medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo.
Ker se dogovor o sistemskih rešitvah medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo zelo razlikuje od tega, kar se je leta 2017 zapisalo v ZZDej-K zato terjamo, da ugotovite, kdo je ministrstvu za zdravje zamolčal sprejeti dogovor iz leta 2014 in predlagal sprejetje člena, ki ne le, da daje ekskluzivno pravico urejanja tega področja strokovnim organizacijam, ki niso bile nikoli določene, da bodo to področje urejale, še bolj preče pa je dejstvo, da bo z uveljavitvijo določb 38. člena ZZDej-K državni račun prekomerno oškodovan v finančno korist znanih lobijev na področju zdravstvene nege, ne pa v morebitno korist medicinskih sester, ki jih uveljavitev tega člena zadeva.
Verjetno vam je do danes že jasno, kaj je dokument, katerega ste bili pod vsem znanimi pritiski prisiljeni podpisati dne 16.5.2019 prinesel. V kliničnih okoljih je sprožil plaz nezadovoljstva, predvsem pa nezmožnosti ustrezne organizacije služb zdravstvene nege. To pa v bistvu pomeni tempirano bombo, da bo s takšnim delom, kot so ga od uveljavitve tega pravilnika prisiljene izvajati vse medicinske sestre (tako tiste s srednješolsko, kot tiste z visokošolsko strokovno izobrazbo) prihajalo do morda tudi usodnih posledic pri pacientih, ki jih negujemo.
Apeliramo na vas, da zaradi ustrezne organiziranosti služb zdravstvene nege v slovenskih zdravstvenih in socialnih zavodih razmislite o tem, da prekličete vaše soglasje dokumentu Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. Dokumentu, ki je nenazadnje strokovno neusklajen, saj ga je v popolni tajnosti pripravljala skupina strokovnjakov zgolj enega pola stroka, med katerimi tudi ljudje z očitno kolizijo interesov. Apeliramo tudi na vas, da nemudoma pričnete vse aktivnosti, da se 38. člen ZZDej-K preoblikuje skladno s sklepi strokovne komisije, ki jih je v okviru sistemskih rešitev medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo pripravila le-ta.
Pri ustreznih sistemskih rešitvah medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo smo vam seveda kot strokovna organizacija pripravljeni tudi ustrezno pomagati.
S spoštljivimi pozdravi,
predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš l.r.

This entry was posted in dopisi. Bookmark the permalink.