Izjava za javnost

Ker se v javnosti pojavljajo izkrivljene informacije o pomenu izvajalcev zdravstvene in babiške nege za družbo in njihovih zahtevah se moramo glede tega tudi sami oglasiti.

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege (SZIZBNS) je na področju zdravstvene in babiške nege edino strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki si prizadeva ob sodelovanju drugih deležnikov zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce naše države.

 

SZIZBNS želi tudi vedno ščititi strokovne interese vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege, torej tudi tistih, ki jih podobna združenje v naši državi že leta zavajajoče zastopajo.

 

V SZIZBNS kot stanovski organizaciji podpiramo vse sindikalne aktivnosti vseh sindikatov, ki združujejo izvajalce zdravstvene in babiške nege k boljšemu ekonomskemu stanju vseh nas. Strinjamo se sicer s tistimi, ki se zavzemajo za izenačitev nagrajevanja podobno, kot so to pred kratkim dosegli zdravniki, vendar apeliramo, naj bodo enakega nagrajevanja deležni vsi izvajalci zdravstvene in babiške nege, ne pa le tisti z visokošolsko izobrazbo. Če naš glas kaj šteje, potem apeliramo, naj morda večji “kos pogače” pripada ravno medicinskim sestram s srednješolsko izobrazbo, ki so ravno zaradi prizadevanja posameznega sindikata leta 2008 dane na robu preživetja

 

Pri tem pa z vso resnostjo in ogorčenjem spremljamo poskuse, da bi posamezne struje v naših poklicih uveljavile neke strokovno in sindikalno neusklajene kadrovske normative, katerih cilj je ob izničenju profila srednješolske medicinske sestre zgolj zaposliti tisto množico diplomiranih medicinskih sester, ki so jih ravno z največjo vnemo pri ustanavljanju prevelikega števila visokih zdravstvenih šol v naši državi ustvarili predstavnike teh struj naše (sicer neenotne) stroke.

 

Opozarjamo, da so ravno izvajalci zdravstvene in babiške nege tisti, ki so dejansko edini 24 ur dnevno ob pacientih – in zaradi tega naj bodo deležni tudi ustrezne nagrade (plačila).

 

Obsojamo pa vse poskuse izigravanja posameznih organov in inštitucij, da se urejanje plačil in kadrovskih normativov prepušča v rokah enih in istih ljudi – in to tistih, ki so nas vse pripeljali do prepada strokovne in finančne nerazumnosti.

 

predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.