Medicinske sestre smo pogosto na robu – odziv na intervju

objavljeno v časopisu Delo Sobotna priloga dne 17.3.2017:

V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS) se želimo odzvati na članek »Medicinske sestre smo pogosto na robu« v katerem gospa Mlakar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) navaja kar nekaj trditev, ki potrebujejo pojasnila.

Medicinske sestre že vsaj zadnjih 20 let poslušamo obete o izboljšanju stanja, rešitev pa še ni. S plačno reformo leta 2008 se je stanje med srednjimi medicinskimi sestrami zelo poslabšalo. O temu, kdo je za srednje medicinske sestre izpogajal tako nizke plačne razrede na tej točki ne bi komentirali.

Zaveza vlade ob podpisu stavkovnega sporazuma decembra lani je bila, da se bodo anomalije odpravile do junija letos. Vprašanje pa je ali bodo tega deležne vse srednje medicinske sestre ali le tiste, ki so uvrščene v najnižji, 19. plačilni razred. Ker je podcenjeno delo vseh srednjih medicinskih sester upamo, da bodo v odpravo anomalij tudi vse vključene.

Problematična se nam zdi tudi trditev gospe Mlakar, da ima ministrica posluh za naše zahtev. Temu potrjujejo tudi izjave drugih članov SDZNS v medijih na isti dan (6.3.2017), ki so izpostavili, da je problem odprtih zadev ravno v tem, da nas ministrica nikakor ne želi slišati in bo morda potrebno, da bomo slišani poseči tudi po stavki.

Gospa Mlakar pravi, da z odpiranjem kolektivne pogodbe želimo rešiti kadrovske normative in problematiko srednjih medicinskih sester. V SZIZBNS smo nad to izjavo zelo ogorčeni, saj bi sprejem kadrovskih normativov, ki so trenutno predmet pogajanj povzročil nove anomalije. Ti kadrovski normativi namreč sploh niso ne strokovno, ne sindikalno usklajeni: napisal jih je namreč le del stroke (Zbornica-Zveza) skupaj s SDZNS, ostali pa smo kljub večkratnim pozivom, da je potrebno vključiti vso stroko in vse »sestrske« sindikate lahko le čakali kaj bo “stroka” ob sodelovanju zgolj enega sindikata pripravila. In pripravila je dokument, ki dodatno degradira poklic medicinske sestre. Ob trenutnih poskusih urejanja poklicnega standarda za srednje medicinske sestre (poklicni standardi se nižajo na nivo bolničarjev) pa to seveda pomeni, da so ogrožena delovna mesta srednjih medicinskih sester. Takšnih normativov, ki znižujejo vrednost našega dela medicinske pač ne potrebujemo!

Nastale zaplete pa naj bi reševali tudi s sistemsko rešitvijo za srednje medicinske sestre. Tu pa je že nov problem. Prav na našo pobudo je bila oblikovana delovna skupina, ki je pripravila predlog rešitev in ga v januarju 2016 predala razširjenemu kolegiju za zdravstveno nego, da ga poskuša implementirati v prakso. Žal pa se je sklenjeni dogovor s precej drugačnimi rešitvami vključilo v Predlog spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti. Tudi tam zapisane rešitve imajo kar nekaj pomanjkljivosti (te rešitve sploh niso takšne, kot jih je delovna skupine sprejela) na katere ves čas opozarjamo, a žal nimamo take sreče kot gospa Mlakar, da bi se sestali z ministrico. Kljub večkratnim pozivom nas v dveh letih ministrica še ni sprejela na pogovore, pa čeprav se je za to zavzel celo g. Požun, sicer funkcionar prej omenjene Zbornice, a vendarle t.i. »desna roka« ministrice. Lani junija smo sicer prejeli klic, da bomo v enem mesecu dobili datum sestanka, vendar do tega še vedno ni prišlo. Očitno na Ministrstvu za zdravje čas teče bolj počasi, saj tudi zakonodaja, obljubljena za december 2016 še vedno ni sprejeta.

Glede v intervjuju izpostavljenega problema izplačila nadur pa sledeče: ali ni prav sindikat dolžan zaščititi delavce, če se jim kršijo pravice, gospa Mlakar? Če tega ne naredi, se ne smemo čuditi, da je vse več članov nezadovoljnih z vodstvom sindikata, pa tudi s pogajalsko skupino.

Menimo da je bilo obljub dovolj. Čas je za dejanja v dobro vseh v zdravstveni negi. In pri tem smo pripravljeni in zavezani sodelovati – tudi če nas vsi omenjeni subjekti izključujejo iz odločanja.

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.