Opredelitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

Na našo pobudo in željo po enakovrednem sodelovanju pri zastopanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji smo se na zdravstvene in socialne zavode, kjer so zaposlene naše kolegice in kolegi obrnili s prošnjo po organizaciji okroglih miz z naslovom “Vloga medicinskih sester v sistemu zdravstvenega varstva danes”.

Iz Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko UKC Maribor smo perejeli obvestilo, da niso zainteresirani za sodelovanje.

Vodstvu UKC Maribor se sicer zahvaljujemo za odgovor, čeprav prejeti odgovor nedvomno predstavlja evidentni primer segregacije zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji, kar pa si tako eminenten zavod vsekakor ne more šteti ravno v čast.

This entry was posted in Dogodki. Bookmark the permalink.