Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Vse naše članice in člane obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=119465#!/Pravilnik-o-registru-in-licencah-izvajalcev-v-dejavnosti-zdravstvene-ali-babiske-nege objavljen prenovljen Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki natančno določa, kdo mora biti vpisan v register izvajalcev, kdo mora imeti veljavno licenco in predpisuje postopke pridobitve tako vpisa v register, kot tudi za izdajo licence.

Radi bi opozorili vse tiste izvajalce, ki jim je licenca že potekla oz. ki jim bo potekla v naslednjih mesecih, da je skladno z 36. členom Pravilnika licenčno obdobje podaljšano do 30. septembra 2015.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.