Sestanek na Uradu predsednika Republike Slovenije

Na povabilo svetovalcev predsednika Republike Slovenije mag. Helene Kamnar in akad. dr. Boštjana Žekš sta se današnjega sestanka udeležila predsednik in podpredsednik SZIZBNS.

Sestanek se je odvijal na temo “Strokovna izhodišča za reformo zdravstvenega sistema”, katerega najmnožičnejša skupina smo ob naših pacientih ravno izvajalci zdravstvene in babiške nege.

Tudi medicinske sestre in babice želimo in moramo namreč tvorneje sodelovati pri podobnih razpravah in reševanju reform zdravstvenega sistema v naši državi.

About Klemen Šuligoj

admin
This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.