Sprejetje prenovljenega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

Na podlagi sprejete sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki se je vodila pod Opr. št. P 1949/2015 smo se zavezali, da na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih umaknemo objavljeno besedilo že sprejetega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki je bil sprejet leta 2014. Istočasno pa smo se zavezali, da že objavljeni Kodeks v Uradnem listu RS tudi prekličemo

Čeprav je bil to še vedno edini veljavni Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v naši državi pa smo se zaradi neetičnosti ravnanja in prisvajanja avtorskih pravic nad Kodeksom tistih, ki so nam celo grozili z nekaj tisoč evrov težko odškodninsko tožbo vseeno zavezali, da dogovor sprejmemo in izvršimo sodno poravnavo. Tako smo “stari” Kodeks umaknili iz vseh omenjenih medijskih kanalov. To pa tudi pomeni, da morebitno sklicevanje in nepooblaščeno reproduciranje preklicanega in neveljavnega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki ga je pripravilo in izdalo Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije zapade pod kazensko odgovornost.

 

Istočasno pa vas tudi obveščamo, da je  Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije že sprejelo nov Kodekse etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki še vedno ostaja na tem področju edini veljaven in zakonsko usklajen. Po objavi v Uradnem listu RS vam bomo posredovali še dostop do tega dokumenta.

 

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.