Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva

Ministrstvo za zdravje je izdalo Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Gre za prvo tovrstno publikacijo v Sloveniji, ki bo pripomogla k poenotenju razumevanja izrazov v zdravstvu.
Med vsemi izrazi pa ni zaslediti izraza medicinska sestra. Ali morda to kaže na dejstvo, da medicinske sestre nismo enakovreden partner v zdravstvu. Odgovor prepuščam vam.
Terminološki slovarček si lahko ogledate in brezplačno naložite na naslovu
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/novinarski_koticek/MZ_terminoloski_slovar_www_protected.pdf
This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.