Licenciranje v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno nego obvešča strokovno javnost, da se ministrstvo zaveda pomembnosti ureditve področja, ki se nanaša na licenciranje v zdravstveni in babiški negi. Ministrstvo o za zdravje je v prizadevanju celostne rešitve pripravilo Pravilnik o registru in licenciranju izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Pravilnik), ki je pred objavo v Uradnem listu republike Slovenije.

S pravilnikom se podrobneje ureja postopek vpisa v register in pridobitev licence izvajalcev zdravstvene in babiške nege, kot tudi način in merila za dodelitev licenčnih točk. Hkrati se s Pravilnikom izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki jim licenčno obdobje poteče v enem letu od uveljavitve Pravilnika, licenčno obdobje podaljša do 30.6.2015, vse z namenom pridobitve zadostnega števila licenčnih točk. Nadalje je ministrstvo v Pravilniku uredilo tudi dodeljevanje licenčnih točk za izobraževanja, opravljena od 5.5.2012 dalje, saj Pravilnik določa, da se bodo vsa izobraževanja v času od 5.5.2012 do sprejetja Pravilnika vrednotila po merilih in kriterijih iz Pravilnika.

Ministrstvo bo tudi pristopilo k posodobitvi ustrezne informacijsko-tehnološke podpore, ki bo vsakemu izvajalcu zdravstvene in babiške nege omogočila spletni vpogled v pridobljeno število licenčnih točk, v opravljena izobraževanja, njihove osebne podatke v registru, itd. Hkrati bo omogočena tudi elektronska prijava izobraževanja s strani organizatorjev izobraževanja in avtomatsko beleženje licenčnih točk za udeležence izobraževanj.

Ministrstvo za zdravje obvešča strokovno javnost, da bo ministrstvo takoj po objavi Pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije na svetovni splet posredovalo obvestilo z obrazložitvijo postopka pridobitve licence, dodeljevanja licenčnih točk in podaljševanja licence. Isto obvestilo bo posredovano na javne zdravstvene zavode (delodajalce), zasebnike s koncesijo ter tudi za Zvezo strokovnih združenj Slovenije.

Žal pa večina medicinskih sester, ki si je licenco (dovoljenje za samostojno delo) pridobila že z opravljenim strokovnim izpitom od tega ne bo imela nič.

 

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.