Nove težave v zdravstveni negi?

V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam pozivajo k čimprejšnji sistemski ureditvi položaja medicinskih sester, saj poudarjajo, da na to problematiko opozarjajo že več let.

Kot je na novinarski konferenci poudaril predsednik Pergama Janez Posedi, bodo o tej problematiki že v prihodnjem tednu začeli pogovore z ministrstvom, pristojnim za plače.
Izpostavil je, da na sistemsko neurejen status medicinskih sester opozarjajo že več let.

Leta 2009 so s soglasjem ministrstva za zdravje, ministrstva za javno upravo, vodstva Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ter Sindikata kliničnega centra sicer izvedli ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester v enotah intenzivne terapije III v UKC-ju Ljubljana, rešitve pa bi naj veljale do sistemske ureditve vseh vprašanj, ki so povezana z umestitvijo medicinskih sester v nov plačni sistem.
V Pergamu so sicer bili večkrat kritični do ugotovitev inšpektorata, ki je to rešitev, s katero so sicer soglašali vsi odgovorni za pripravo in izvedbo predpisov s tega področja, opredelilo kot napačno, čeprav po njihovem prepričanju za to ni bilo pravne podlage. Še zlasti so nastopili proti zahtevi po vračilu domnevno preveč izplačanih plač, UKC Ljubljana pa je nato proti nekaterim medicinskim sestram vložil tožbe za vračilo domnevno preveč izplačanih plač, saj je v tem videl edini izhod na nerazumne zahteve inšpektorja, je dejal Posedi.

Prav primer UKC-ja Ljubljana je bil eden izmed temeljnih vzrokov za sprejem zadnje spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj so stanje, v katerem so se znašle medicinske sestre v kliničnem centru, kot izjemno problematično in nepravično javno izpostavljali po njegovih besedah tudi vsi ministri, odgovorni za zdravstveni sistem ali pa za sistem plač.
Ena izmed mogočih rešitev tovrstnih zapletov je možnost ugovora zoper zapisnik inšpekcijskega nadzora, ki po prejšnjem zakonu ni bila dana in pri kateri lahko zdaj minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, preveri pravilnost ugotovitev in odločitev inšpektorja za plače.

A čeprav je UKC Ljubljana podal ugovor zoper zapisnik inšpektorja, odločitve o njem do danes še ni, ugotavljajo v Pergamu. Prav tako kljub podpori medicinskim sestram, ki so jo izrekli odgovorni ministri, do danes še ni bila sprejeta nobena odločitev, ki bi njihov položaj pravično uredila.

Posedi je poudaril, da medicinske sestre zadnjih pet let niso dobile pravične plače. To po njegovem mnenju lahko uredi le minister, pristojen za plače. “On je to dolžen storiti in sindikat bo to od njega tudi zahteval,” pravi Posedi. Vračanje plač v tem primeru je po njegovem mnenju popolnoma nesprejemljivo, zato bodo v prihodnjem tednu spet odprli to vprašanje na pristojnem ministrstvu.

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.