5. maj, mednarodni dan babic – Babice – za boljši jutri

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege čestita vsem babicam in babičarjem ob njihovem prazniku.

Želimo jim predvsem, da bi se ob toku prihajajočih sprememb znali še naprej uspešno prizadevati za skrb mamicam in našemu največjemu bogastvu – otrokom.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za 5. maj, mednarodni dan babic – Babice – za boljši jutri

Apel družbi

Zdravstveni sistem ne predstavljajo in sestavljajo le zdravniki. Tukaj smo tudi medicinske sestre, ki nas je v tem sistemu (zaenkrat) še največ.

Da bi se slišal naš glas pa bi potrebovali več ljudi, kot pa le našo kolegico Sonjo.

Le s skupnimi močmi bomo (seveda ob predhodni odpravi motečih poti znotraj naše stroke) dosegle zaželjeni cilj.

Sonja Založnik

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Apel družbi

7. april – Svetovni dan zdravja 2015: Naj bo naša hrana varna – od kmetije do mize

Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) posvetila varni hrani.

več na http://www.nijz.si/7-april-svetovni-dan-zdravja-2015-naj-bo-nasa-hrana-varna-od-kmetije-do-mize

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za 7. april – Svetovni dan zdravja 2015: Naj bo naša hrana varna – od kmetije do mize

IN MEMORIAM

Gordana.

Tvoja neizmerna zagnanost in volja nam bosta zelo manjkali.
Ohranili te bomo v večnem spominu.

Gordana Vidojković

Posted in Nerazvrščeno | Komentarji so izklopljeni za IN MEMORIAM

Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

prispevek naše članice Sonje Založnik, ki odraža dejansko stanje našega dela v zdravstvenih domovih:

Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

Ali res samo pobiramo zdravstvene kartice, tiskamo recepte in telefoniramo?
Ja, tudi v zdravstvenih domovih delamo medicinske sestre, v ambulantah za otroke, šolarje in za odrasle, kolegice patronažne medicinske sestre obiščejo uporabnike tudi na domu, pa naši reševalci, ki obravnavajo urgentna stanja in nemalokrat se zgodi, da končaš delo na svojem delovnem mestu, popoldan pa nadomeščaš odsotno kolegico, potem pa si razporejen še na delovno mesto v nujno medicinsko pomoč ponoči, praznike in sobote ter nedelje, skratka vsak dan, dan za dnem 24 ur.
Vsak uporabnik zdravstvenih storitev vstopi najprej skozi vrata zdravstvenega doma in trdim, da če imaš dobrega osebnega zdravnika, je to dober vpliv na potek zdravja in zdravljenja posameznika. Prebivalstvo se stara in ležalne dobe v bolnišnicah so vedno krajše. Vse to pa se pozna na obremenitvah zaposlenih v zdravstvenih domovih. V zadnjem času vsi samo še hitimo in se ukvarjamo z vsemi mogočimi projekti in študijami, kako bi izboljšali zdravstveni sistem in storitve v zdravstvu. Mnogokrat ugotavljamo, da je ob množici obveznega dela časa za pacienta vedno manj, in tisto, kar je najbolj pomembno – zaradi prevelike obremenjenosti, zaradi nejasnih standardov in normativov se oddaljujemo od tiste drobne in tako malo potrebne topline, ki jo uporabniki pričakujejo od zaposlenih, morda še najbolj od medicinskih sester, pa čeprav sta to le iskren nasmeh in prijazna beseda.
Pred kratkim smo na sestanku Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije predstavniki sindikalnih enot zdravstvenih domov enotno zatrdili, da tako več ne gre naprej. Dovolj nam je! Premalo nas je, preveč smo obremenjeni, naši prejemki pa so skoraj žaljivi.
Razmere v ambulantah so nevzdržne in to ni več človeško do zaposlenih in še najmanj do uporabnikov. Dejstvo je, da se v ambulantah družinske medicine dnevno zvrsti mnogo več uporabnikov, kot jih lahko izvajalci zdravstvenih storitev tudi kakovostno obravnavamo, in že skoraj ni dneva, da ne nadomeščamo vsaj še ene ambulante.
In kje smo medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih, zakaj smo vedno manj prijazne, kje so nasmehi in prijazne besede, zakaj tako dolgo ne dvignemo telefona, le zakaj se tako dolgo čaka v čakalnici lahko zgolj za injekcijo ali morda prevezo, zakaj se čaka kljub naročanju in določeni uri za obisk pri zdravniku, zakaj se kljub trkanju vrata dolgo ne odpro …? Kaj je tukaj narobe?!
Večkrat pomislim, da bi vrata v čakalnico preprosto kar na široko odprla, da bi uporabniki videli, da po telefonu govorim s pacientom, istočasno tiskam medicinske obrazce, kimam z glavo zdravniku, ki mi naroča, naj hitro posnamem nujen EKG, in skomignem pacientu, ki že čaka v prevezovalnici na prevezo rane, kjer bo moral žal še malo počakati, ob tem pa poslušam še močno trkanje na vrata, ker se seveda danes vsem mudi in je čas dragocen.
Pogosto slišimo, da je za tako stanje krivo vodstvo posameznih zavodov, ker da ne zna primerno razporediti zaposlenih in jih motivirati za delo. A žal smo (le) v javnem sektorju, kjer zaposlovanja ni, možnosti nagrajevanja za dobro delo tudi skoraj ne, sploh pa ne za medicinske sestre. Po zavodih se na mnogih delovnih mestih zazna, da medicinske sestre, ki že tako težko kakovostno opravijo svoje obsežno, strokovno in odgovorno delo, pogosto prevzamejo še del dela zdravnika (pisanje obrazcev kot so na primer: recepti, napotnice, tehnični pripomočki, …), vnašajo storitve v računalnik, naročajo laboratorijske storitve… Zdravnik to od njih zahteva in pričakuje, ker je tudi on preobremenjen, ali pa so to celo navodila strokovnih vodij zdravstvene nege. To je res strah vzbujajoče in kje so meje? Kako daleč in koliko časa še potrebujemo, da ustavimo to neracionalno varčevanje v zdravstvu. Če bi imeli dovolj ambulant v naši lepi mali državici, bi zaposleni lahko več časa namenili posameznemu uporabniku, ki bi bil posledično tudi kakovostneje obravnavan. Bilo bi veliko manj napotitev v specialistične ambulante in v bolnišnice, in ne nazadnje – vsi si želimo, da bi bilo več nasmejanih obrazov in prijaznih besed.
A mi danes šele ugotavljamo, kdo sploh je medicinska sestra in koliko medicinskih sester še potrebujemo!?! O osebnih dohodkih medicinskih sester se skoraj ne govori, a moram biti zelo konkretna: izhodiščna plača medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenem domu, ni niti minimalna plača zaposlenega v Republiki Sloveniji!
Naj bodo pogajanja poštena, jasna in odprta, ne pa govor vsakega na svojem bregu. Pa se slišijo (največkrat le) zdravniki, medicinske sestre pa smo, žal, običajno preslišane. Prepričana sem, da če bi skupaj postavljali normative in standarde (pa najsibodo to kadrovski, finančni, delovni ali pa še kakšni drugi), bi imeli vsi lažje delo in naši uporabniki bi bili veliko bolj zadovoljni z našim delom in našimi odnosi. Opozoriti moram še na problem, ki se že pojavlja in se še bo ob odpiranju zelo medijsko izpostavljenih novih urgentnih centrov po Sloveniji – brez strokovne in pravne varnosti tudi za medicinske sestre vseh novih in dodatnih obveznosti ne moremo, ne smemo in ne bomo sprejele kar čez noč. 

Vse navedeno so razlogi in dejstva, da se mora slišati tudi glas medicinskih sester s primarnega nivoja. Medicinske sestre iz primarnega nivoja zahtevamo, da se krivice in te hude anomalije odpravijo. 

Vsi na nedavnem sestanku prisotni predstavniki sindikalnih enot zdravstvenih domov zahtevamo, da se do jasnih odgovorov in rešitev pride hitro, ker časa ni več.
Veliko smo že zamudili. Sesuti čudovit mozaik je enostavno, na novo zgraditi ga pa nadvse dolgotrajno …
Sonja Založnik, ms
Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

ČLANARINA 2015

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Spet je leto naokoli in spet je čas, ko je priporočljivo poravnati letno članarino za SZIZBNS. Po sklepu IO SZIZBNS znaša letna članarina 20 EUR, seveda po zmožnostih člana lahko tudi manj ali več.

Posredujemo osnutek UPN (sicer iz leta 2013), katerega ustrezno izpolnete – pod namer vpišite “ČLANARINA 2015”.

članarina

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za ČLANARINA 2015

Bolnike zdravimo v nemogočih razmerah (odziv na prispevek v časopisu Delo iz dne 28.1.2015

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Bolnike zdravimo v nemogočih razmerah (odziv na prispevek v časopisu Delo iz dne 28.1.2015

…naj bo srečno

V čaru prazničnih radosti in toplih besed tkemo spomine in odpiramo srca najlepšim rečem.

V letu, ki prihaja Vam želimo svežih zamisli, izvirnih idej in obilo uspešnih zgodb.

voscilo

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za …naj bo srečno

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Vse naše članice in člane obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=119465#!/Pravilnik-o-registru-in-licencah-izvajalcev-v-dejavnosti-zdravstvene-ali-babiske-nege objavljen prenovljen Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki natančno določa, kdo mora biti vpisan v register izvajalcev, kdo mora imeti veljavno licenco in predpisuje postopke pridobitve tako vpisa v register, kot tudi za izdajo licence.

Radi bi opozorili vse tiste izvajalce, ki jim je licenca že potekla oz. ki jim bo potekla v naslednjih mesecih, da je skladno z 36. členom Pravilnika licenčno obdobje podaljšano do 30. septembra 2015.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Medicinske sestre, ki se ograjujejo od sindikata

Kot poroča spletni portal žurnal24 http://www.zurnal24.si/medicinske-sestre-ki-se-ograjujejo-od-sindikata-clanek-239449 medicinske sestre, zdravstveni tehniki, višje medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdravstveniki in babice Slovenije po vseh slovenskih zdravstvenih in socialnih zavodih po državi podpisujejo peticijo, ki je – kot pravijo – naletela na izredno velik odziv. 

Nevzdržne razmere nenehnega zategovanja pasu zgolj pri uniformiranih sferah javnega sektorja, kamor nedvomno sodijo medicinske sestre so medicinske sestre in ostale izvajalce zdravstvene in babiške nege v Sloveniji pripeljali do točke, ko ne zaupajo več tistim, ki se sploh želijo z Vlado Republike Slovenije pogovarjati o nadaljnjih varčevalnih ukrepih, ki bi medicinske sestre še dodatneje potisnili na (g)rob revščine.

Žal se je na tem področju v preteklih dvajsetih letih naredilo ravno nam veliko nepopravljive škode, tako na sindikalnem, kot tudi na strokovnem področju. Žal so si le sindikalne in samooklicane strokovne elite v tem času znale zase ustrezno poskrbeti, pozabili pa so na vse tiste, ki s(m)o kot zavedni državljani plačevali jim mesečne članarine in se sploh nismo zavedali, v kakšno degradacijo naših poklicev nas ti lobiji vodijo.

Zaradi prepoznanega pozitivnega učinka, ki ga izvajalci zdravstvene in babiške nege širom po Sloveniji želijo z jasnim sloganom “NE DOVOLIMO.” ob podpisovanju peticije izražajo za ureditev oz. vsaj omilitev danih razmer se tudi v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije moralno in ideološko pridružujemo ideji tako mislečih.

Več o podpisovanju ankete, ki se kot v teh dnevih deroče reke širi po Sloveniji si lahko preberete tudi v medijih in vašo podporo lahko podate tudi na sledečih naslovih:

– https://www.facebook.com/groups/262772430439893/permalink/831773596873104/

– http://www.pravapeticija.com/peticija_medicinskih_sester_slovenije

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Medicinske sestre, ki se ograjujejo od sindikata