Gripa

Gripa je infekcijska bolezen, ki poteka v epidemijah. Povzroča jo virus gripe. Virus se hitro spreminja. Nove genetske rekombinante virusa nastanejo, ko se oseba istočasno okuži z dvema ali več različnimi sevi virusa (en sev od človeka, drugi od živali). Tako nastali virus ima lastnosti obeh sevov in je lahko povzročitelj pandemije. V našem okolju sedaj kroži tip virusa A (H3N2 ) Po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja je bilo zaznanih tudi nekaj bolnikov s težjim potekom okužbe z virusom influence, ki potrebujejo oskrbo na oddelkih intenzivne nege. Med obolelimi prevladujejo otroci in mladostniki.

Gripa je bolezen, ki se prenaša kapljično in s kontaktom. Bolezen se običajno začne nenadoma z visoko temperaturo (nad 38 stopinj), splošno utrujenostjo, bolečinami v mišicah, kašljem in drugimi znaki okužbe dihal. Bolezen je lahko tudi povsem asimptomatska. Zbolevajo vse starostne skupine prebivalstva. Ogroženi so zlasti dojenčki in starejši, pri katerih se pogosteje kot zaplet bolezni pojavljata pljučnica in vnetje srednjega ušesa. Okužba vpliva tudi na potek kroničnih bolezni.

V času epidemije svetujemo, da se izogibate množičnih prireditev, prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi, uživate zdravo prehrano, ki vsebuje veliko vitamina C in skrbite za svojo fizično in psihično kondicijo.

Bolniki naj ostanejo doma, uživajo veliko tekočine z dodatkom vitaminov, bolečine jim lajšamo z sredstvi proti bolečinam. V primeru poslabšanja ali daljšega febrilnega stanja, pa naj se posvetujejo ali pa obiščejo osebnega zdravnika.

Edina učinkovita zaščita pred gripo je pravočasno cepljenje. Cepivo je mrtvo inaktivirano in vsebuje dva tipa virusa A in virus B. cepivo je varno, zaščita je kratkotrajna, zato je potrebno cepljenje vsako leto obnoviti. Otroci, ki so cepljeni prvič dobijo dva odmerka cepiva v razmaku enega meseca. Otroci, ki so se že cepili in odrasli pa prejmejo en odmerek.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Gripa

Nove težave v zdravstveni negi?

V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam pozivajo k čimprejšnji sistemski ureditvi položaja medicinskih sester, saj poudarjajo, da na to problematiko opozarjajo že več let.

Kot je na novinarski konferenci poudaril predsednik Pergama Janez Posedi, bodo o tej problematiki že v prihodnjem tednu začeli pogovore z ministrstvom, pristojnim za plače.
Izpostavil je, da na sistemsko neurejen status medicinskih sester opozarjajo že več let.

Leta 2009 so s soglasjem ministrstva za zdravje, ministrstva za javno upravo, vodstva Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ter Sindikata kliničnega centra sicer izvedli ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester v enotah intenzivne terapije III v UKC-ju Ljubljana, rešitve pa bi naj veljale do sistemske ureditve vseh vprašanj, ki so povezana z umestitvijo medicinskih sester v nov plačni sistem.
V Pergamu so sicer bili večkrat kritični do ugotovitev inšpektorata, ki je to rešitev, s katero so sicer soglašali vsi odgovorni za pripravo in izvedbo predpisov s tega področja, opredelilo kot napačno, čeprav po njihovem prepričanju za to ni bilo pravne podlage. Še zlasti so nastopili proti zahtevi po vračilu domnevno preveč izplačanih plač, UKC Ljubljana pa je nato proti nekaterim medicinskim sestram vložil tožbe za vračilo domnevno preveč izplačanih plač, saj je v tem videl edini izhod na nerazumne zahteve inšpektorja, je dejal Posedi.

Prav primer UKC-ja Ljubljana je bil eden izmed temeljnih vzrokov za sprejem zadnje spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj so stanje, v katerem so se znašle medicinske sestre v kliničnem centru, kot izjemno problematično in nepravično javno izpostavljali po njegovih besedah tudi vsi ministri, odgovorni za zdravstveni sistem ali pa za sistem plač.
Ena izmed mogočih rešitev tovrstnih zapletov je možnost ugovora zoper zapisnik inšpekcijskega nadzora, ki po prejšnjem zakonu ni bila dana in pri kateri lahko zdaj minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, preveri pravilnost ugotovitev in odločitev inšpektorja za plače.

A čeprav je UKC Ljubljana podal ugovor zoper zapisnik inšpektorja, odločitve o njem do danes še ni, ugotavljajo v Pergamu. Prav tako kljub podpori medicinskim sestram, ki so jo izrekli odgovorni ministri, do danes še ni bila sprejeta nobena odločitev, ki bi njihov položaj pravično uredila.

Posedi je poudaril, da medicinske sestre zadnjih pet let niso dobile pravične plače. To po njegovem mnenju lahko uredi le minister, pristojen za plače. “On je to dolžen storiti in sindikat bo to od njega tudi zahteval,” pravi Posedi. Vračanje plač v tem primeru je po njegovem mnenju popolnoma nesprejemljivo, zato bodo v prihodnjem tednu spet odprli to vprašanje na pristojnem ministrstvu.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Nove težave v zdravstveni negi?

Licenciranje v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno nego obvešča strokovno javnost, da se ministrstvo zaveda pomembnosti ureditve področja, ki se nanaša na licenciranje v zdravstveni in babiški negi. Ministrstvo o za zdravje je v prizadevanju celostne rešitve pripravilo Pravilnik o registru in licenciranju izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Pravilnik), ki je pred objavo v Uradnem listu republike Slovenije.

S pravilnikom se podrobneje ureja postopek vpisa v register in pridobitev licence izvajalcev zdravstvene in babiške nege, kot tudi način in merila za dodelitev licenčnih točk. Hkrati se s Pravilnikom izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki jim licenčno obdobje poteče v enem letu od uveljavitve Pravilnika, licenčno obdobje podaljša do 30.6.2015, vse z namenom pridobitve zadostnega števila licenčnih točk. Nadalje je ministrstvo v Pravilniku uredilo tudi dodeljevanje licenčnih točk za izobraževanja, opravljena od 5.5.2012 dalje, saj Pravilnik določa, da se bodo vsa izobraževanja v času od 5.5.2012 do sprejetja Pravilnika vrednotila po merilih in kriterijih iz Pravilnika.

Ministrstvo bo tudi pristopilo k posodobitvi ustrezne informacijsko-tehnološke podpore, ki bo vsakemu izvajalcu zdravstvene in babiške nege omogočila spletni vpogled v pridobljeno število licenčnih točk, v opravljena izobraževanja, njihove osebne podatke v registru, itd. Hkrati bo omogočena tudi elektronska prijava izobraževanja s strani organizatorjev izobraževanja in avtomatsko beleženje licenčnih točk za udeležence izobraževanj.

Ministrstvo za zdravje obvešča strokovno javnost, da bo ministrstvo takoj po objavi Pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije na svetovni splet posredovalo obvestilo z obrazložitvijo postopka pridobitve licence, dodeljevanja licenčnih točk in podaljševanja licence. Isto obvestilo bo posredovano na javne zdravstvene zavode (delodajalce), zasebnike s koncesijo ter tudi za Zvezo strokovnih združenj Slovenije.

Žal pa večina medicinskih sester, ki si je licenco (dovoljenje za samostojno delo) pridobila že z opravljenim strokovnim izpitom od tega ne bo imela nič.

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Licenciranje v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Izbiramo najsrčnejšo medicinsko sestro, patronažno sestro in babico!

Revija Zdravje nas je ponovno povabila k sodelovanju, da predlagamo najsrčnejšo medicinsko sestro, patronažno sestro in babico.

Vabimo vas, da za najsrčnejše predlagate tiste, ki si po vašem mnenju to zaslužijo – tiste, ki so vam pomagale skozi težke čase, v bolezni za vas ali vaše bližnje lepo poskrbele ali pa vašemu novorojenčku pomagale pričarati najlepše prve dni življenja. Srčnost je tista, ki šteje, in tista, ki se je ne moremo naučiti, pač pa mora priti od nas samih.

To dokazujejo tako tiste strokovno usposobljene dame, ki jih vi, dragi bralci in bralke, vsako leto predlagate, kot tudi vi, ki v njih uvidite tiste angele, ki jih v določenem trenutku najbolj potrebujete. Lani smo z vašo pomočjo po izboru revije Zdravje že petič izbrali najsrčnejšo medicinsko sestro, patronažno sestro in babico ter vam jih podrobno predstavili tudi v naši  reviji.
V kriznih časih, za katere se zdi, da nas še ne bodo tako kmalu zapustili, so dobro srce, predanost in požrtvovalnost nenadomestljive kvalitete. Zato jim izkažite pozornost in s pomočjo glasovnice predlagajte tiste, ki izstopajo po:

  • strokovnosti
  • požrtvovalnosti
  • razdajanju za druge.

Glasujte tudi vi!

Če ste se odločili, da si »vaša« medicinska sestra, patronažna sestra ali babica zasluži pozornost, izpolnite prijavnico: http://www.zdravje.si/najsrcnejsa

 

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Izbiramo najsrčnejšo medicinsko sestro, patronažno sestro in babico!

Delovanje foruma SZIZBNS

Spoštovani,

nekaj obiskovalcev in uporabnikov naše spletne strani nas je opomnilo, da na forumu SZIZBNS ne morejo ustrezno vnesti nove teme.

To je sicer res in posledica zaščite pred SPAM prispevki, zato prosimo vsakogar, ki bi rada/rad pričel novo temo, da zahtevek za to vloži preko kontaktnega obrazca http://www.medicinske-sestre.si/kontakt/

Vsakega vašega razmišljanja in prispevka bomo neizmerno veseli.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Delovanje foruma SZIZBNS

Opredelitev Splošne bolnišnice Celje do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

Na našo pobudo in željo po enakovrednem sodelovanju pri zastopanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji smo se na zdravstvene in socialne zavode, kjer so zaposlene naše kolegice in kolegi obrnili s prošnjo po organizaciji okroglih miz z naslovom “Vloga medicinskih sester v sistemu zdravstvenega varstva danes”.

Glede na našo pobudo se je oglasila pomočnica direktorja direktorja celjske bolnišnice, mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org. z odgovorom, da v celjski bolnišnici izvajajo izključno strokovna srečanja, namenjena izobraževalnim vsebinam s področja dejavnosti, ki jo opravljajo in da zato naši prošnji žal ne morejo ugoditi.

Ob tem odgovoru žal ugotavljamo, da očitno ge. Maze ni poznano, da zavod, v katerem je odgovorna za zdravstveno nego izvaja tudi strokovna srečanja, za kakršnega smo tudi sami prosili.

Pomočnici dirtektorja celjske bolnišnice se sicer zahvaljujemo za odgovor, čeprav prejeti odgovor nedvomno predstavlja evidentni primer segregacije zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji, kar pa si odgovorna za zdravstveno nego v celjski bolnišnici vsekakor ne more šteti ravno v čast.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Opredelitev Splošne bolnišnice Celje do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

Svetovni dan srca 2014

Svetovni dan srca praznujemo 29. septembra.

V Sloveniji ta dan vsako leto obeležimo preko koordinacije Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki v septembru organizira veliko dejavnosti, posvečenih temu dnevu, in osrednjo prireditev v centru Ljubljane.

V okviru Mreže NVO 25×25 bodo v centru Ljubljane (prešernov trg) potekale različne prireditve:

– Festival Lupa (18. 9.)

– Svetovni dan srca (27. 9)

Na stojnicah (oba dneva) bodo predstavljene (v obliki zgibanke) vse članice. Tudi v SZIZBN smo v sodelovanju s CI pripravili zgibanko, ki si jo lahko ogledate (in naložite) tukaj zgibanka-K-G_mont(1).

Več o Svetovnem dnevu srca 2014 pa si lahko preberete na spodnjih povezavah:

http://www.mreza-25×25.si/svetovni-dan-srca-2014.html

http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/promocija/festival_lupa_2014

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Svetovni dan srca 2014

Zbujanje med operacijo? To se dogaja – in to ne redko.

vir: spletna stran 24.ur.com

http://www.24ur.com/specialno/nega_in_zdravje/si-predstavljate-grozo-da-se-zbudite-med-operacijo-to-se-dogaja-in-ne-redko.html

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Zbujanje med operacijo? To se dogaja – in to ne redko.

Dopis SZIZBNS Odboru za zdravje DZ RS

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je kot edina stanovska organizacija, ki ščiti interese zaposlenih v zdravstveni in babiški negi na Odbor za zdravstvo Državnega Zbora Republike Slovenije naslovilo dopis s pozitivnimi željami, da bi  po zaslišanju kandidatke za ministrico za zdravje ge. Milojke Kolar pred Odborom ga. Kolar tudi bila predlagana za ministrico za zdravje.

Od nove ministrice tudi pričakujemo, da bo zmogla udejanjiti vse tiste pozitivne namere, ki jih je v zvezi z našima strokama začel že minister Gantar in ne bo nasedla destruktivni praksi tistih inštitucij, ki stroki zdravstvene in babiške nege že leta razgrajujejo.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Dopis SZIZBNS Odboru za zdravje DZ RS

Poiskusi uveljavitve strokovno in sindikalno neusklajenih “kadrovskih normativov” se nadaljujejo.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je članom parlentarnega odbora za zdravstvo in poslanskim skupinam poslal dopis s prošnjo, da na zaslišanju ministrske kandidatke preverijo tudi njeno poznavanje problematike (neobstoja) kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi ter to, kdaj in kako namerava urediti to vprašanje. http://www.sdzns.si/novice/kdaj-bodo-sprejeti-kadrovski-standardi-in-normativi-v-zdravsteni-negi/

Ob temu pa od naslovnikov zahtevajo udejanjenje akta, ki tako v sindikalnih, kot tudi v strokovnih krogih zdravstvene in babiške nege sploh ni usklajen in sploh nima ustrezne podpore.

To je že drugi poiskus posameznih organov v Sloveniji, da bi za obstoj lastne eksistence od državnih organov dobili priznaje akta, ki je strokovno, ekonomsko in socialno popolnoma nesprejemliv. Prvi poiskus teh organov se je izvedel že 19. maja letos http://www.sdzns.si/upld/Article/1578_file.pdf vendar takrat od naslovnikov prav zaradi navedenih argumentov ni bil deležen niti obravnave.

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nadaljevane degradacije poklicev v zdravstveni in babiški negi na omenjeni dopis ustrezno odreagiralo.

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Poiskusi uveljavitve strokovno in sindikalno neusklajenih “kadrovskih normativov” se nadaljujejo.