Obravnava problematike poklicnih kvalifikacij medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo

Ministrstvo za zdravje za dan 9.12.2015 ob 9:00 uri sklicuje delovno srečanje na temo obravnave problematike poklicnih kvalifikacij srednjih medicinskih sester.

Zanimivo je to, da na to delovno srečanje izmed vseh delžnikov zdravstvene in babiške nege ni vabljeno samo naše strokovno združenje. Vse to kaže na to, da si želijo tako Ministrstvo za zdravje, kot tisti pol stroke, ki si že dlje časa prizadeva, da bi se prifil medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi dokončno uničil svoje namere dokončno udejaniti.

Naj vas spomnimo, da se je o statusu medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi pričelo razpravljati ravno zaradi prizadevanj Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije in še prej tudi Civilne iniciative za ohranitev statusa srednjih medicinskih sester. Če mi ne bi sprožili te diskusije, bi se vse srednje medicinske sestre že v letu 2012 praktično prekategoriziralo v bolničarje oz. pomožno osebje.

Na vseh nas je diskrecijska pravica, da takemu ravnanju, kot si ga je zastavilo Ministrstvo za zdravje na prigovarjanje posameznih predstavnikov “vsemogočne stroke” rečemo konec.

Vabimo vas, da se nam dne 9.12.2015 ob 8:30 pridružite pred stavbo Ministrstva za zdravje (Štefanova 5, Ljubljana), kjer bomo udeležencem in širni slovenski javnosti povedali, kdo smo medicinske sestre v Republiki Sloveniji in obelodanili, kako se posamezne elite že precej let dogovarjajo o krojenju stroke zdravstvene in babiške nege.

VABLJENI.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Obravnava problematike poklicnih kvalifikacij medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo

podelitev javnih pooblastil

Prejeli smo nov dokaz, kako se je že pred samo objavo razpisa za podelitev javnih pooblastil domenilo komu in kako se bo to izvedlo.

Morda je že ta dokaz razlog, da se dotično združenje že zaradi zagotavljanja legitimnosti v naši stroki odloči in samo-razpusti. Tudi ministrica za zdravje naj razmisli o svojem umiku iz krojenja napačne politike zdravstvene in babiške nege.

dogovor o podelitvi javnih pooblastil

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za podelitev javnih pooblastil

novinarsko raziskovanje obrodi tudi dobre sadove

Ko smo pred tednom dni opozorili na pristransko poročanje medijev o razmeraj v zdravstveni in babiški negi si nismo predstavljali, da so tudi novinarji, ki svoje delo opravijo tako, kot se spodobi, da pobrskajo malo po zgodovini dogodkov in to kratko in jedernato objavijo.

In nastane takšen prispevek (sicer v precej omiljeni obliki – za kaj več, za dodatna dokazila smo novinarjem vedno na voljo).

resnica o neki samooklicani zbornici

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za novinarsko raziskovanje obrodi tudi dobre sadove

“še pomnite…”

http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/gantar-meni-da-zbornica-le-sluzi-na-racun-medicinskih-sester/285227#comments

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za “še pomnite…”

medijski prispevki

Na podlagi vseh neresnic in neutemeljenih zavajajočih novic s strani medijev, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v zadnjih tednih smo se bili zaradi zaščite interesov vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije dolžni tudi mi odzvati.

 

Predstavljene težave v naših strokah so sicer pereče, so pa le odraz tistega (ne)strokovnega dela in degradacije naše stroke tako omenjenega sindikata, kot Zveze. Njuno delo iz zadnjih desetletij pač danes ne more izkazovati dobre projekcije razvoja naše stroke.

 

Naši komentarji na izkrivljene podatke v medijih:

SZIZBNS 1

SZIZBNS 2

 

Žal pa nekateri še vedno verjamejo lastnim lažem.

Še vedno se ne morejo sprijazniti s tem, da:

– zaračunavajo krepko previsoke kotizacije za izobraževanje,

– da morajo delodajalci, če želijo ovrednotenje izobraževanja z licenčnimi točkami  temu Združenju plačati 600 EUR, čeprav licenčne točke in licence podeljuje Ministrstvo za zdravje

– da so morali “nečlani” tega združenja v letu 2007 plačati 250 EUR stroškov za vpis v register in izdajo licence. Tistim, ki so ta znesek plačali do danes še niso vrnili neupravičeno zaračunanega zneska

– da se preštevajo 2x (kot člani regijskega društva in Zveze); tako se člani podvajajo, čeprav je dejansko število članov tega Združenja nekje med 6.000 – 7.000 aktivnih članov (vsekakor manj kot 60% vseh izvajalcev v naši državi)

– da že v prejšnjem obdobju, ko so imeli podeljena javna pooblastila niso bili sposobni izvesti zaupane jim naloge. In tega tudi danes niso.

 

Pa še nekaj laži, v katere očitno odgovorni tega Združenja že slepo verjamejo.

Zveza strokovnih društev

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za medijski prispevki

mi med seboj…

Očitno vsaj tokrat dr. Kuštrin ve, katere sestre manjkajo oz. so pomembne.
prijetno branje
stavka sester, mnenje FIDES-a
Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za mi med seboj…

“novinarske race”

Sicer še nismo 1. aprila, mediji pa že ljudem laži predstavljajo kot resnico.

Kako naj bi SZIZBN sploh ustrezno kandidiralo na razpis, ko pa je bilo že vse vnaprej dogovorjeno https://www.sta.si/2082739/ministrica-za-zdravje-z-varuhinjo-o-stevilnih-odprtih-vprasanjih-v-zdravstvu.

Pa tudi ministrica Kolarjeva nas že več kot eno leto sploh ne želi sprejeti na pogovore.  Laži o številu članov, laži o delovanju, laži o izobraževanjih, laži o lastni poštenosti. Očitno je vodilnim t.i. zbornice laž življenjsko vodilo.

Transparentnost pa takšna.

 

bilten(14)

 

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za “novinarske race”

dopis državnim organom

Na problematiko zdravstvene nege smo že večkrat opozorili pristojne (večkrat tudi vas), a se stanje ni spremenilo. Zato nas zelo skrbi za strokovno, kakovostno delo in profesionalni odnos do pacientov in njihovih svojcev. Na resne in hude pomanjkljivosti v sistemu kažejo aktualni pereči dogodki v slovenskem prostoru.

Pri zdravstveni obravnavi in skrbi za pacienta je izrednega pomena timsko delo vseh zdravstvenih profilov v smislu celotne odgovornosti za pacienta. Tako ni mogoče, da bi eden nivo stroke delovala samostojno mimo drugega, temveč je treba strokovne vsebine povezovati zaradi holistične obravnave pacientov.

Delitev poklicnih kompetenc v zdravstveni negi, ki jih je v preteklosti pripravila Zbornica-Zveza brez medresorskega usklajevanja, je v prakso prinesla pravo zmedo in podražitev zdravstvenega sistema. S ponovno podelitvijo javnih pooblastil Zbornici-Zvezi, ki jih je z odločbo podelila sedanja ministrica za zdravje (v vmesnem času je register licenc vodilo ministrstvo za zdravje), se nepotrebno trošenje javnih finančnih sredstev nadaljuje in s tem nadaljnja togost ločevanja kompetenc posameznih profilov. Ne nazadnje morajo udeleženci za pridobitev licenčnih točk Zbornici-Zvezi plačati kotizacijo, tudi za posvet o aktualnih perečih dogodkih v slovenskem prostoru (objavljeno na http://www.zbornica-zveza.si/sl/posvet-zbornice-zveze-o-aktualnih-perecih-dogodkih-v-slovenskem- zdravstvu).

V našem imenu se sprašujemo, ali vodstvo Zbornice-Zveze ne bi tako organizirano izpopolnjevanje, ki je pomembno za varnost pacientov in medsebojne odnose, ob teh perečih dogodkih naredilo širše dostopno vsem brez kotizacije. Saj vemo, da javni zavodi nimajo finančnih sredstev za številna izobraževanja, medicinske sestre (srednje) pa so na minimalnih osebnih dohodkih.

»Znanje pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporabljeno, če je torej uporabljeno razumno in etično. Znanje brez razumevanja ne pomeni veliko. Zato se v tej domeni znanje tesno povezuje z modrostjo. Modrost združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkušnjami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom.«
 
Vir: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj
Klemen Markeš

predsednik SZIZBNS

poslano: Ministrstvo za zdravje, Odbor za zdravstvo, Komisija za medicinsko etiko, Varuh človekovih pravic
Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za dopis državnim organom

Zvočna kopel s planetarnim gongom

Spoštovane, spoštovani.

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege v soboto 24. oktobra 2015 vabi na delavnico:

ZVOČNA KOPEL S PLANETARNIM GONGOM,

v kletni predavalnici Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije.

 

GONG je zvočna kopel, ki izjemno hitro in močno sproščapsihofizične blokade. Planetarni gongi vzvalovijo čakre, meridiane in organe. S tem pomagajo urejati čustveno energijo in občutja, ki nato vplivajo tudi na telesno strukturo človeka, ta pa na njegov um.

 

Na delavnico se prijavite na mail izvajalci.szizbns@gmail.com do 20.10.2015, oziroma do zasedbe mest (15).

Delavnica je brezplačna.

Vloga za dodelitev licenčnih točk bo oddana na Ministrstvu za zdravje.

Klemen Markeš, predsednik SZIZBNS

 

 

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Zvočna kopel s planetarnim gongom

Pomoč pri anketi

Na naše Združenje se je obrnila članica s sledečim dopisom:

Spoštovani,
sem Samanta Mikuletič, študentka 2. letnika podiplomskega magistrskega programa zdravstvene nege, UP FVZ. Danes se obračam na Vas, ker upam na Vašo pomoč in sodelovanje. Trenutno sem pri pisanju magistrske naloge z naslovom Informacijska varnost na področju zdravstvene nege. 
Študije o informacijski varnosti so redke, pri nas še neopravljene, so pa za stroko zdravstvene nege izjemno pomembne, saj zadevajo celovitost pacientovih podatkov, njihovo zaupnost, poklicno etiko in pravne zadeve.
Namen raziskave je prepoznati/ugotoviti vedenje in oceniti znanje informacijske varnosti medicinskih sester. Z raziskavo bi rada ugotovila kakšne so njihove navade pri uporabi informacijsko-komunikacijskih računalniških sistemov (uporabniki osebnih in službenih računalnikov).
Sodelovanje z Vami je ključnega pomena in osnova na kateri lahko oblikujem in gradim zaključno nalogo, zato Vas prosim za pomoč. S spletno anketo, ki traja le nekaj minut, bi pridobili dragocene podatke povezane z informacijsko varnostjo.
Prosim Vas za pomoč in upam, za objavo spletne ankete na vaši strani. Spletna anketa je namenjena stroki zdravstvene nege. 
Omogočena je popolna anonimnost, saj se podatki nalagajo direktno v bazo kjer ni podatka o anketirancu. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo magistrske naloge. 
Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/71818

Upam na ugodno rešitev prošnje.
Želim Vam lep preostanek dneva in vas lepo pozdravljam.
Samanta Mikuletič

Pomagajmo pri reševanju, saj trudi naša mnenja štejejo.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Pomoč pri anketi