Opredelitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

Na našo pobudo in željo po enakovrednem sodelovanju pri zastopanju izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji smo se na zdravstvene in socialne zavode, kjer so zaposlene naše kolegice in kolegi obrnili s prošnjo po organizaciji okroglih miz z naslovom “Vloga medicinskih sester v sistemu zdravstvenega varstva danes”.

Iz Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko UKC Maribor smo perejeli obvestilo, da niso zainteresirani za sodelovanje.

Vodstvu UKC Maribor se sicer zahvaljujemo za odgovor, čeprav prejeti odgovor nedvomno predstavlja evidentni primer segregacije zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji, kar pa si tako eminenten zavod vsekakor ne more šteti ravno v čast.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Opredelitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor do stroke zdravstvene in babiške nege v Sloveniji

KOALICIJSKI SPORAZUM O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014–2018

KOALICIJSKI SPORAZUM O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014–2018

morda za nas najpomembnejši poglavji:

– str. 46: visoko šolstvo

– str. 49: zdravstvo

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za KOALICIJSKI SPORAZUM O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014–2018

Obetajo se spremembe pravil glede pravic zdraviliškega zdravljenja

ZZZS predlaga spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se širi pravica do zdraviliškega zdravljenja za mladoletne z nekaterimi redkimi, a težkimi zdravstvenimi stanji. Med drugim tudi ne bi bilo več nujno, da se zdraviliško zdravljenje po določenih zdravstvenih stanjih izvaja takoj po bolnišničnem zdravljenju.

Če bodo predlagane spremembe začele veljati, bodo lahko posamezniki, ki imajo vnetne revmatične in sistemske vezivno-tkivne bolezni oz. so imeli poškodbe ali pa operacije lokomotornega sistema, šli na zdraviliško zdravljenje tudi, če to ne bo nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.

Kot navaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v predlogu sprememb, v nekaterih primerih ni mogoče takoj po bolnišničnem nadaljevati z zdraviliškim zdravljenjem, saj morajo bolniki toliko okrevati doma, da lahko učinkovito začnejo z rehabilitacijo v zdravilišču. Na zavodu navajajo, da je predlog spremembe usklajen z medicinsko stroko.

Več pravic za starostnike

Prav tako nameravajo pravila spremeniti tako, da bo jasneje, da je zdraviliško zdravljenje omogočeno tudi starostnikom, ki po oskrbi zloma kolka izkazujejo dober rehabilitacijski potencial. Takšnega bolnika se bo napotilo v zdravilišče neposredno po bolnišničnem zdravljenju, a ne, dokler rana ni zaceljena.

Starostnik, ki tega potenciala nima, medicinske rehabilitacije v zdravilišču ne potrebuje, pač pa zdravstveno nego v ustrezni inštituciji, navajajo na ZZZS. Kot dodajajo, je predlagana sprememba skladna s smernicami obravnave tovrstnih poškodb ter usklajena s predstavniki združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

ZZZS je pravila za zdraviliško zdravljenje pri starostnikih po zlomu kolka spremenil že spomladi letos. Tedaj je sprememba v javnosti povzročila nekaj nezadovoljstva. Tokratni predlog spremembe pravil je upošteval pripombe stroke.

Dodatne pravice tudi za mladoletne

Mladoletni pa imajo pravico do zdraviliškega zdravljenja pri vnetnih revmatičnih in sistemskih vezivno-tkivnih boleznih, do česar imajo sicer zavarovanci pravico ne glede njihovo starost, pa tudi pri spondilozi hrbtenice s težjo funkcionalno prizadetostjo in nevrološkimi izpadi ter pri težji funkcionalni prizadetosti velikih sklepov z možnostjo hitrega nastanka mišičnih atrofij ali otrdelosti sklepov.

V predlogu sprememb za mladoletne dodajajo tudi nekatera sicer redka, a težka zdravstvena stanja, pri katerih je zdraviliško zdravljenje po mnenju pediatrične stroke utemeljeno, saj bistveno pripomore k povrnitvi funkcionalnih sposobnosti.

Ta zdravstvena stanja so cistična fibroza pljuč ali druge kronične gnojne pljučne bolezni, hujše dermatoze z več kot 30-odstotno prizadetostjo kože, za astmo in ponavljajoče piskanje pri otroku do dopolnjenega petega leta starosti in če je bil vsaj dvakrat v zadnjem letu hospitaliziran, ter pri tuberkulozi po zdravljenju težkih oblik bolezni. Mladoletni bodo po predlogu upravičeni do zdraviliškega zdravljenja tudi, če imajo primarno osteoporozo in skeletne displazije z gibalno oviranostjo.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Obetajo se spremembe pravil glede pravic zdraviliškega zdravljenja

Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva

Ministrstvo za zdravje je izdalo Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Gre za prvo tovrstno publikacijo v Sloveniji, ki bo pripomogla k poenotenju razumevanja izrazov v zdravstvu.
Med vsemi izrazi pa ni zaslediti izraza medicinska sestra. Ali morda to kaže na dejstvo, da medicinske sestre nismo enakovreden partner v zdravstvu. Odgovor prepuščam vam.
Terminološki slovarček si lahko ogledate in brezplačno naložite na naslovu
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/novinarski_koticek/MZ_terminoloski_slovar_www_protected.pdf
Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva

Naš podpredsednik imenovan za zastopnika pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica

Vlada Republike Slovenije je na današnji (21.8.2014) dopisni seji imenovala našega podpredsednika Klemena Šuligoj za zastopnika pacientovih pravic za novogoriško območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje. http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/sporocilo_za_javnost_o_sklepih_ki_jih_je_vlada_republike_slovenije_sprejela_na_dopisni_seji_21/

Takšno imenovanje je priznanje tako za celotno stroko zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, kakor tudi za naše Strokovno združenje.

Našemu podpredsedniku želimo pri njegovih novih poklicnih preizkušnjah veliko uspeha ter čimmanj zapletenih primerov reševanja kršenja pacientovih pravic.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Naš podpredsednik imenovan za zastopnika pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica

MATIjA (mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence)

MATIjA je mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence, ki preko klicnega centra ter mreže organizacij in posameznikov omogoča dostop do informacij, storitev in pomoči predvsem za starejše. Povezuje in podpira prostovoljske in druge nevladne organizacije ter ponudnike storitev in blaga za starejše.ž

Več o mreži si lahko preberete na spletni strani http://www.cd-matija.si/

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za MATIjA (mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence)

Odziv na prispevek novinarja Svet24 S.R.

V Strokovnem združenju sicer ne želimo posegati v novinarsko delo in medstrankarska zakulisna obračunavanja, vendar smo dolžni v javnosti ščititi poklice, ki jih zastopamo.

Ker je novinar poslanca Möderndorferja, ki ima sicer končano srednjo zdravstveno šolo “prekrstil” v strežnika, smo na časopis Svet24 naslovili sledečo protestno noto:

Velja povedati, da novinarsko neznanje oz. nepoznavanje poklicev v zdravstveni negi meče zelo slabo luč na naše poklice.

G. Möderndorfer s končano srednjo zdravstveno šolo ima pridobljen poklic (glede na to, da je v zdravstvu že delal) in naziv. Ta naziv je zdravstveni tehnik, je častni naziv in za človeka, kot so medicinske sestre enako pomemben, kot morda npr. pravnik, politolog, dr. med ali novinar.
V našem poklicu (sicer pa tako ali tako v nobenem) pač stopnja izobrazbe ne da človeku tudi znanja. Za biti medicinska sestra/babica/zdravstveni tehnik ni potrebna zgolj in samo visoka šola (no, vsaj naše-zdravstvene visoke šole nam ne dajajo ustreznega znanja), predvsem je važno znanje – in pa seveda empatija (vživeti se v sočloveka). Tega pa očitno nekateri novinarji (avtor prispevka – S.R.) nimajo in zatorej lahko medicinske sestre v javnosti kar elegantno degradirajo na stopnjo bolničarjev ali strežnikov. Malo je pa le treba biti kredibilni – tudi v novinarskih vrstah, in ne obsojati ljudi zgolj po temu, kateri politični opciji pripadajo, ampak kakšna je njihova vloga v družbi. Tukaj pa smo medicinske sestre po vseh javnih mnenjih – pa s tem ne želim podcenjevati novinarje – kar precej mest pred novinarji oz. takoj za gasilci.

Pa brez zamere avtorju prispevka.

za Strokovno združenje
Klemen Šuligoj
podpredsednik

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Odziv na prispevek novinarja Svet24 S.R.

Sestanek na Uradu predsednika Republike Slovenije

Na povabilo svetovalcev predsednika Republike Slovenije mag. Helene Kamnar in akad. dr. Boštjana Žekš sta se današnjega sestanka udeležila predsednik in podpredsednik SZIZBNS.

Sestanek se je odvijal na temo “Strokovna izhodišča za reformo zdravstvenega sistema”, katerega najmnožičnejša skupina smo ob naših pacientih ravno izvajalci zdravstvene in babiške nege.

Tudi medicinske sestre in babice želimo in moramo namreč tvorneje sodelovati pri podobnih razpravah in reševanju reform zdravstvenega sistema v naši državi.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Sestanek na Uradu predsednika Republike Slovenije

Vabilo v ICN

S strani ICN (The International Council of Nurses) – Mednarodnega združenja medicinskih sester smo prejeli vabilo za vključitev v njihovo združenje.
Vabilu smo se seveda prijazno odzvali.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Vabilo v ICN

Registracija na spletni strani

Spoštovani!
Vsi, ki bi se želeli resneje vključiti v razprave, objave prispevkov in novic, ter sodelovanje na forumu se morate najprej registrirati na spletni strani (levi spodnji kot strani pod rubriko META http://www.medicinske-sestre.si/wp-login.php?action=register).
Po opravljeni registraciji in prejetem povratnem e-mailu boste lahko skladno z nivojem pooblastil dostopali do vsebin spletne strani.

Zadeva je vpeljana zaradi varovanja podatkov in zasebnosti določenih strokovnih vsebin na spletni strani.
Nekatere vsebine ključnega pomena za razvoj stroke bodo seveda dostopne le članom s plačano letno članarino.

Prosimo za razumevanje.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Registracija na spletni strani