odstop ministrice

odstop ministrice

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za odstop ministrice

Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-25 “Skupaj za družbo zdravja”

Vlada Republike Slovenije je 23. decembra letos sprejela predlog Resolucije nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016 – 2025 ” Skupaj za družbo zdravja” in ga poslala državnemu zboru v obravnavo in sprejem.


S tem dokumentom se zastavljajo cilji in začrtana smer kako bomo v prihodnjih letih odgovorili na spremenjene zdravstvene potrebe in uresničili cilj, da bomo prebivalci Sloveniji bolj zdravi.


V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije kot reprezentativni organizaciji vseh medicinskih sester in babic smo v času javne razprave podali kar nekaj pripomb, podkrepljenih s konkretnimi dokazili, ki pa v sprejetem dokumentu sploh niso bili upoštevani. Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2015 – 2025 (pripombe Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije)


V dokumentu npr. na Ministrstvu za zdravje sploh ne znajo opredeliti, kaj sta to zdravstvena in babiška nega, kdo smo medicinske sestre in babice, še manj pa ne znajo vse te deležnike, kot najmnožičnejše skupine zdravstvenega sistema v Resolucijo ustrezno umestiti v sistem zdravstvenega varstva.


Žal ugotavljamo, da Ministrstvo za zdravje sledi le željam tistih nereprezentativnih posameznikov, ki se že vrsto let trudijo naši stroki oklestiti čutnosti, znanja in nenazadnje strokovnosti.


Ugotavljamo, da sprejeta Resolucija:

onemogoča boljše zdravje in blagostanje za vse,

povečuje oz. ohranja neenakosti v zdravstvu,

onemogoča pričetek optimizacije zdravstvene oskrbe ter

onemogoča solidarnost in finančno vzdržnost.


Omenjeni cilji in vrednote pa so v popolnem neskladju s cilji in vrednotami, ki jih zagovarja Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije kot reprezentativno in enakopravno telo na področju obeh strok.


Sprejeto Resolucijo si lahjko preberete na http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/resolucija_o_nacionalnem_planu_zdravstvenega_varstva_2016_2025_skupaj_za_druzbo_zdravja/

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-25 “Skupaj za družbo zdravja”

Vesele praznike.

Novo leto

„KDOR HOČE VIDETI, MORA GLEDATI S SRCEM. BISTVO JE OČEM NEVIDNO” (Antoine de Saint- Exupéry’)

 

Naj vas toplina božičnih praznikov navda z veliko mero optimizma.

V letu 2016 pa želimo veliko srčnih trenutkov.

Posted in Nerazvrščeno | Komentarji so izklopljeni za Vesele praznike.

1. december – dan boja proti AIDS-u

aids 2015

http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/kljuc-do-uspesne-preventive-je-zmanjsevanje-tveganega-vedenja/379989

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za 1. december – dan boja proti AIDS-u

Obravnava problematike poklicnih kvalifikacij medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo

Ministrstvo za zdravje za dan 9.12.2015 ob 9:00 uri sklicuje delovno srečanje na temo obravnave problematike poklicnih kvalifikacij srednjih medicinskih sester.

Zanimivo je to, da na to delovno srečanje izmed vseh delžnikov zdravstvene in babiške nege ni vabljeno samo naše strokovno združenje. Vse to kaže na to, da si želijo tako Ministrstvo za zdravje, kot tisti pol stroke, ki si že dlje časa prizadeva, da bi se prifil medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi dokončno uničil svoje namere dokončno udejaniti.

Naj vas spomnimo, da se je o statusu medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo v naši državi pričelo razpravljati ravno zaradi prizadevanj Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije in še prej tudi Civilne iniciative za ohranitev statusa srednjih medicinskih sester. Če mi ne bi sprožili te diskusije, bi se vse srednje medicinske sestre že v letu 2012 praktično prekategoriziralo v bolničarje oz. pomožno osebje.

Na vseh nas je diskrecijska pravica, da takemu ravnanju, kot si ga je zastavilo Ministrstvo za zdravje na prigovarjanje posameznih predstavnikov “vsemogočne stroke” rečemo konec.

Vabimo vas, da se nam dne 9.12.2015 ob 8:30 pridružite pred stavbo Ministrstva za zdravje (Štefanova 5, Ljubljana), kjer bomo udeležencem in širni slovenski javnosti povedali, kdo smo medicinske sestre v Republiki Sloveniji in obelodanili, kako se posamezne elite že precej let dogovarjajo o krojenju stroke zdravstvene in babiške nege.

VABLJENI.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Obravnava problematike poklicnih kvalifikacij medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo

podelitev javnih pooblastil

Prejeli smo nov dokaz, kako se je že pred samo objavo razpisa za podelitev javnih pooblastil domenilo komu in kako se bo to izvedlo.

Morda je že ta dokaz razlog, da se dotično združenje že zaradi zagotavljanja legitimnosti v naši stroki odloči in samo-razpusti. Tudi ministrica za zdravje naj razmisli o svojem umiku iz krojenja napačne politike zdravstvene in babiške nege.

dogovor o podelitvi javnih pooblastil

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za podelitev javnih pooblastil

novinarsko raziskovanje obrodi tudi dobre sadove

Ko smo pred tednom dni opozorili na pristransko poročanje medijev o razmeraj v zdravstveni in babiški negi si nismo predstavljali, da so tudi novinarji, ki svoje delo opravijo tako, kot se spodobi, da pobrskajo malo po zgodovini dogodkov in to kratko in jedernato objavijo.

In nastane takšen prispevek (sicer v precej omiljeni obliki – za kaj več, za dodatna dokazila smo novinarjem vedno na voljo).

resnica o neki samooklicani zbornici

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za novinarsko raziskovanje obrodi tudi dobre sadove

“še pomnite…”

http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/gantar-meni-da-zbornica-le-sluzi-na-racun-medicinskih-sester/285227#comments

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za “še pomnite…”

medijski prispevki

Na podlagi vseh neresnic in neutemeljenih zavajajočih novic s strani medijev, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v zadnjih tednih smo se bili zaradi zaščite interesov vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije dolžni tudi mi odzvati.

 

Predstavljene težave v naših strokah so sicer pereče, so pa le odraz tistega (ne)strokovnega dela in degradacije naše stroke tako omenjenega sindikata, kot Zveze. Njuno delo iz zadnjih desetletij pač danes ne more izkazovati dobre projekcije razvoja naše stroke.

 

Naši komentarji na izkrivljene podatke v medijih:

SZIZBNS 1

SZIZBNS 2

 

Žal pa nekateri še vedno verjamejo lastnim lažem.

Še vedno se ne morejo sprijazniti s tem, da:

– zaračunavajo krepko previsoke kotizacije za izobraževanje,

– da morajo delodajalci, če želijo ovrednotenje izobraževanja z licenčnimi točkami  temu Združenju plačati 600 EUR, čeprav licenčne točke in licence podeljuje Ministrstvo za zdravje

– da so morali “nečlani” tega združenja v letu 2007 plačati 250 EUR stroškov za vpis v register in izdajo licence. Tistim, ki so ta znesek plačali do danes še niso vrnili neupravičeno zaračunanega zneska

– da se preštevajo 2x (kot člani regijskega društva in Zveze); tako se člani podvajajo, čeprav je dejansko število članov tega Združenja nekje med 6.000 – 7.000 aktivnih članov (vsekakor manj kot 60% vseh izvajalcev v naši državi)

– da že v prejšnjem obdobju, ko so imeli podeljena javna pooblastila niso bili sposobni izvesti zaupane jim naloge. In tega tudi danes niso.

 

Pa še nekaj laži, v katere očitno odgovorni tega Združenja že slepo verjamejo.

Zveza strokovnih društev

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za medijski prispevki

mi med seboj…

Očitno vsaj tokrat dr. Kuštrin ve, katere sestre manjkajo oz. so pomembne.
prijetno branje
stavka sester, mnenje FIDES-a
Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za mi med seboj…