izjava za javnost

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege je edino strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 3.000 članic in članov – medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev. 

Ker se v javnosti pojavljajo lažnive oz. izkrivljene informacije o reprezentativnosti podobnih združenj, ki prav tako združujejo izvajalce zdravstvene in babiške nege smo vas dolžni opozoriti, da takim pamfletom ne nasedate, saj na področju zdravstvene in babiške nege nima nobeno združenje pridobljene reprezentativnosti, ker je tudi ne more imeti.

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege je edina enovita strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati kakovostno, varno ter sodobno zdravstveno in babiško nego za slehernega prebivalca naše države ter vse, ki se v naši državi le začasno nahajajo. Ščitimo tudi strokovne interese tako članic in članov, kot tudi ostalih, ki niso naši člani, pa so jim strokovni interesi kršeni. Teh zadnjih je žal v naši državi več kot 10.000.

Več informacij o Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter realnem stanju v naši stroki si lahko pridobite preko telefona 040 829 688. ali pa tudi preberete na http://www.medicinske-sestre.si/ , kamor ste vljudno vabljeni, da z vašimi prispevki doprinesete k razvoju naše skupne stroke.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za izjava za javnost

ČLANARINA 2017

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Spet je leto naokoli in spet je čas, ko je priporočljivo poravnati letno članarino za SZIZBNS. Po sklepu IO SZIZBNS znaša letna članarina 20 EUR, seveda po zmožnostih člana lahko tudi manj ali več .

Posredujemo osnutek UPN – (kliknite na sliko), katerega ustrezno izpolnete.

IBAN: SI56 6100 0000 4766 442

Pod sklic navedite zgolj  SI99 

članarina-2017-1024x443-1024x442

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za ČLANARINA 2017

Vabljeni k podpori in partnerstvu 2. Zdravstvenega razvojnega foruma – 14. konference Management in vodenje v zdravstvu, 8.-9. marca 2017

Spoštovani,

uspešno in kakovostno delovanje zdravstvenega sistema je pomembno za zadovoljstvo vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Sistem, ki bo modern, dolgoročno finančno vzdržen, prilagojen demografskim spremembam, z visoko določenimi standardi in normativi ter široko paleto orodij, ki bodo omogočala uresničevanje le-teh, so cilji katere smo prepoznali v vaših prizadevanjih in h katerim stremimo tudi sami.

Z namenom čim bolj celovito pokriti področje upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter podati platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov v podjetju Planet GV že 14 let zapored organiziramo konferenco Management in vodenje v zdravstvu, ki smo jo v začetku letošnjega leta preimenovali in nadgradili tako vsebinsko kot organizacijsko. Tako bo 8. in 9. marca 2017 v Portorožu potekal že 2. Zdravstveni razvojni forum – 14. konferenca Management in vodenje v zdravstvu.

 

Na konferenco so vabljeni vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, tako direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega Ministrstva.
K sodelovanju pa smo povabili tudi slovenske zdravnike, ki delujejo v tujini (Nemčija, Avstrija,  Anglija). Pomembno se nam zdi, da povedo svoje zgodbe, primerjamo izkušnje doma in na tujem in potegnemo pod črto “rezultat” in na podlagi tega pripravimo zaključke za temelj nujno potrebnih aktivnosti in sprememb. Svoj del pa bodo prispevali tudi hrvaški kolegi s svojim znanjem in izkušnjami. Spletna stran dogodka se nahaja tukaj.

 

S svojim delovanjem želimo prispevati k izboljšavi slovenskega sistema zdravstvenega varstva ter podati potencialne rešitve na mnoge izzive s katerimi se srečuje. Menimo, da je potrebno z vidika osveščanja ključnih deležnikov narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom. Ob tem pa se povezujemo z močnimi, strokovnimi in proaktivnimi partnerji, ki delijo našo vizijo, saj s skupnimi močmi lahko dosežemo več.

Več informacij o sami konferenci in ugodnih paketih so na voljo tudi na spletni strani http://www.planetgv.si/zdravstveni-razvojni-forum oziroma lahko pokličite na 01/30 94 437, 031/889 253 ali  po e-pošti na metka.krznar@planetgv.si

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Vabljeni k podpori in partnerstvu 2. Zdravstvenega razvojnega foruma – 14. konference Management in vodenje v zdravstvu, 8.-9. marca 2017

JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016) – misli ob zaključku posveta

ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU

Udeležila sem se dvodnevnega jesenskega posveta v zdravstvu na temo Odgovornost v zdravstvu, ki je potekal 5. in 6. Oktobra 2016 v Hotelu Špik Gozda Martuljek. Na posvetu je bilo velikokrat slišati besedo ODGOVOREN. Kaj to dejansko pomeni, kako jo razumemo in uporabljamo, lahko rečem, da zelo različno: odvisno v kakšni vlogi nastopamo (kot politiki, managerji, zdravstveni delavci, pacienti).

Povzela bi samo področje zdravstvene in babiške nege.

Zastavlja se vprašanje, zakaj je na eni strani Zbornica zdravstvene in babiške nege, na drugi pa Izvajalci zdravstvene in babiške nege, katerega sem osebno zastopala. Če nam je vsem skupni cilj zadovoljstvo pacientov in zaposlenih v zdravstvu, potem bi morali delovati enotno, seveda v korist javnega interesa. Zdravstveni delavci na področju zdravstvene in babiške nege smo najštevilčnejša skupina, ki skrbimo za nego pacienta. Poslanstvo medicinskih sester je, da smo pri pacientu, mu nudimo nego in smo mu v oporo, ne pa, da so medicinske sestre samo managerke, v pisarnah. Pri tem so izredno pomembne klinične izkušnje, ki jih lahko dobimo le z delom ob pacientu. Teh izkušenj ne moremo dobiti na fakultetah, še manj pa z delom v pisarnah.

Velik paradoks v Sloveniji na področju zdravstvene nege je nastal s prenosom evropske direktive o priznanju poklicnih kvalifikacij v našo zakonodajo. Zbornica zdravstvene in babiške nege je s svojimi nepremišljenimi in neracionalnimi odločitvami razvrednotila delo srednjih medicinskih sester, jim odvzela vse kompetence, ki so jih do prenosa v slovenski pravni red lahko opravljale. Kar naenkrat so srednje medicinske sestre po mnenju odločevalcev v Zbornici postale nevarne za paciente, ne smejo pripravljati in dajati zdravil pacientom, to namreč smejo le diplomirane medicinske sestre. Na drugi strani pa prenašajo kompetence na svojce pacientov, da ti sami doma aplicirajo intravenozno terapijo, čeprav le-ti niso strokovno usposobljeni. Pri tem se zastavlja pomembno vprašanje, kdo bo ODGOVOREN, če bo zaradi nestrokovnosti prišlo do odklonov (npr. anafilaktična reakcija, flebitis, izpad igle iz porta) ali zapletov, katerih posledica bo lahko invalidnost ali celo smrt pacienta? Se vam zdi ODGOVORNO, da intravenozno terapijo na domu izvajajo svojci pacientov, ki so laiki, medtem ko v bolnišnicah, kjer je varno okolje, srednje medicinske sestre, ki so strokovno usposobljene, pa nimajo kompetenc za to delo?

In še več, danes se v javnih zdravstvenih zavodih zaposluje diplomirane medicinske sestre takoj za samostojno delo, ki končajo Zdravstveno fakulteto, brez opravljenega pripravništva in strokovnega izpita ter pridobijo licenco za obdobje 7 let. Namreč, po Zakonu o zdravstveni dejavnosti samo diplomiranim medicinskim sestram oz. diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim babicam oz. diplomiranim babičarjem, ki končajo najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem ni treba opravljati pripravništva in strokovnega izpita kot so ga dolžni opravljati drugi zdravstveni delavci (npr. zdravnik opravlja program pripravništva in mora opraviti tudi strokovni izpit).

Pri tem pa ne smemo spregledati dejstva, da so enotna merila za vpis na različne fakultete. Tako se v praksi dogaja, da se v javnih zdravstvenih zavodih zaposli diplomirano medicinsko sestro, ki je končala Zdravstveno fakulteto (triletni študij), čeprav ima končan drug nezdravstveni srednješolski program in je takoj sposobna za samostojno delo (prejema plačo za VII. stopnjo). Na drugi strani pa imamo srednjo medicinsko sestro, ki je končala strokovni štiriletni študij in mora za samostojno delo opraviti še pripravništvo in strokovni izpit (prejema pa plačo za V. stopnjo). Se pri tem čudite, da je v zdravstveni blagajni premalo denarja, v javnih zdravstvenih zavodih pa premalo medicinskih sester, ki bi bile sposobne res samostojno opravljati delo ob pacientu?

Še večji paradoks pa nastane, če srednja medicinska sestra ob delu nadaljuje visokošolski študij in po končanju pridobi naziv diplomirane medicinske sestre, ker se ji napredovanja, ki jih je z delovnimi izkušnjami dosegla na delovnem mestu s srednješolsko izobrazbo ne upoštevajo na novem delovnem mestu. Če ima ta medicinska sestra veliko delovnih izkušenj in je njena plača višja od izhodiščnega plačilnega razreda visokošolske izobrazbe, ji plača miruje oz. pridobi le en plačilni razred, če je pri istem delodajalcu. Iz tega razloga tudi ni smiselno, da bi srednje medicinske sestre, ki imajo že veliko delovnih izkušenj, nadaljevale visokošolski študij ob delu, saj zaradi dodatnega strokovnega znanja niso posebej nagrajene.

Na posvetu so bili v večini le managerji v zdravstvu, ni pa bilo vladnih predstavnikov. S tem se kaže tudi odnos slovenske vlade do razmer v zdravstvu in prava ODGOVORNOST do državljanov.

Sprašujem se, ali smo res tako bogata država, da potrebujemo samo diplomirane medicinske sestre? Ali bi lahko javni zdravstveni zavodi delovali brez srednjih medicinskih sester? Namreč, še vedno primanjkuje srednjih medicinskih sester na najtežjih deloviščih in tri-izmenskem turnusu, ker na teh delovnih mestih diplomirane medicinske sestre ne želijo delati.

Srednje medicinske sestre imajo pravico in dolžnost, da se preko svojih strokovnih združenj prizadevajo za ustrezno vrednotenje svojega dela. Priznati jim moramo znanje, izkušnje in jih ne smemo degradirati v njihovem profesionalnem delu, saj so strokovno usposobljene za delo ob pacientu. Vsaka država članica EU ščiti interese svojega naroda in se bori za njihov napredek. To tudi zavezuje medicinske sestre njihov lastni kodeks etike.

Pri tem se zastavlja vprašanje, kaj ima prednost, javni interes ali interes močnejše skupine?

Presodite sami!

Marija Špelič, dipl.m.s

podpredsednica Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016) – misli ob zaključku posveta

Medicinske sestre bodo samo še tiste z diplomo – prispevek RTVSLO z dne 24.10.2016

Danes je v javnost pricurljala novica, da nas srednje medicinske sestre želijo enostavno ukiniti.

Pobudnik te akcije je seveda “naša zbornica” – kot, da nam niso že dovolj težav nakopali v zadnjih dvajsetih letih.

 

Več o temu si lahko preberete na http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/medicinske-sestre-bodo-samo-se-tiste-z-diplomo/405921#comments

 

….pripombe in komentarji zaželeni

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Medicinske sestre bodo samo še tiste z diplomo – prispevek RTVSLO z dne 24.10.2016

intervju s predsednikom FIDESA Konradom Kuštrinom in stališče do našega poklica (10. oktober 2016)

Dne 10. oktobra 2016 je bil na tretjem programu nacionalne televizije objavljen intervju s predsednikom sindikata FIDES dr. Konradom Kuštrinom, ki je ob predstavitvi razlogov za prihajajočo stavko zdravnikov spregovoril tudi o našem poklicu medicinske sestre.

Pohvalno je, da se tudi zdravniki zavedajo, katere medicinske sestre so pomembne in potrebne v sistemu zdravstvenega varstva, če že Sindikatu nege in Zvezi društev medicinskih sester to ni jasno in še kar nadaljujejo z rušenjem podobe našega poklica, predvsem pa ustvarjajo negativno klimo in odnose med nami samimi.

Intervju si lahko pogledate na http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174430984, konkretneje je dr. Kuštrin spregovoril o medicinskih sestrah med 24:58 in 26:50 minuto pogovora/intervjuja.

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za intervju s predsednikom FIDESA Konradom Kuštrinom in stališče do našega poklica (10. oktober 2016)

razsodba Upravnega sodišča Republike Slovenije

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Upravno sodišče Republike Slovenije dne 27. septembra 2016 (po natanko letu dni od vložitve tožbe!!!) v upravnem sporu zaradi nezakonite podelitve javnega pooblastila zgolj v senatni obravnavi (brez razpisane glavne obravnave!!!) odločilo, da se tožbeni zahtevek zavrne.

 

S tem so potrdili, da lahko ministrstvo za zdravje, po predhodnem dogovoru ministrice za zdravje Kolar Celarčeve z varuhinjo človeklovih pravic Nusdorferjevo mimo upoštevanja zakonodaje javno pooblastilo podeli tistemu delu stroke, ki mu je tudi omogočeno, da sploh pride na pogovore do ministrice, seveda z neizmerno pomočjo državnega svetnika in desne roke ministrice Požuna.

 

Javno pooblastilo se podeli združenju, ki se je v prejšnjem obdobju (2007 – 2012) že izkazalo, da ni sposobno izvajati nalog iz podeljenega javnega pooblastila ter združenju, ki ne izpolnjuje pogoja vsaj 60% zastopanosti zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege.

 

Vprašanje se zastavlja, kolikšno nagrado so sodnice na Upravnem sodišču za takšno razsodbo prejele s strani Ministrstva za zdravje oz. države.

 

Vsekakor takšna razsodba ne predstavlja zaključek zadeve, saj bomo morali zaradi očitne nesposobnosti razsojanja v tej zadevi v matični državi s problemom seznaniti še evropska sodišča.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za razsodba Upravnega sodišča Republike Slovenije

JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016)

VABLJENE, VABLJENI!!!

http://www.planetgv.si/dogodki/2016/10/jesenski-posvet-v-zdravstvu-odgovornost-v-zdravstvu

Klemen Markeš

predsednik SZIZBNS

 

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016)

Strnimo vrste. Sedaj je čas, da same poskrbimo za svojo varnost.

V zadnjih dneh se na nas obrača veliko kolegic in kolegov iz različnih krajev Slovenije, ki želijo informacije, kako se bo poskrbelo za našo varnost v zdravstvenih in socialnih zavodih, pri zasebnikih in koncesionarjih.

Zaskrbljene so, da ni nikogar, ki bi nas zaščitil pred nevarnostmi, ki so del našega rednega dela.

Žal se je v preteklosti veliko širokoustilo o tem, kako je naš poklic pomemben, kako zmoremo, znamo, smo kompetentne, usposobljene za vse, kar je objavljeno v neki knjižici, ki nosi naslov Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi.

Nihče pa nas ni naučil kompetenc, kako se izogniti nevarnostim pri delovnem okolju. Nihče nam ni nikoli priskrbel nekoga, ki bi naša delovna okolja vzdrževal res varna.

Kolikokrat moramo posredovati v navideznih sporih, kdo je pred kom na vrsti v čakalnici, kolikokrat moramo izvesti vse naložene aktivnosti pri nemirnem, agitiranem, vzburjenem pacientu,…

Zdravniki se pogosto umaknejo stran. Nikjer ni nobenega varnostnika ali drugega, ki bi nam vsaj za trenutek pomagal pri zagotovitvi varnosti.

Ni jih, ker baje vse naše delo, vse naše aktivnosti zmoremo same. To je propagirala večletna ideologija takrat edinega strokovnega pola v naši državi.

In tako nas je ta “stroka” pripeljala do točke, kjer smo danes – kjer lahko na nas streljajo, nas napadajo z noži, v nas mečejo granitne kocke,…  Vse za narodov blagor, vse za lastni profit http://www.rtvslo.si/zdravje/novice/gantar-meni-da-zbornica-le-sluzi-na-racun-medicinskih-sester/285227#comments

 

Leta 2012 se nas je zbrala skupina drugače mislečih, ki nam ni bilo vseeno, da se naš poklic uničuje in omalovažuje. Skupina je rasla, iz meseca v mesec več nas je bilo. Morda ste zasledili, da smo se takrat že obrnili na vse medicinske sestre in babice v naši državi. Izjava za javnost Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Žal so se pristaši večletne zgrešene ideologije zelo potrudili, da je naš dopis prišel do kar seda ozkega kroga izvajalcev. Naša obvestila se je trgalo z oglasnih desk, pristopne izjave so romale v koše za smeti. Istočasno se je vsaki novozaposleni medicinski sestri ali babici še preden se jo je spoznalo z novim delovnim okoljem pod nos pomolilo pristopno izjavo v t.i. “zbornico” in “edini sestrski sindikat”. Da, sredstev se ni izbiralo, enako je še danes. Važno, da se članski računi polnijo. Do resnice pa so se dokopali tudi mediji resnica o neki samooklicani zbornici

 

In da mera še ni polna je “edina strokovna organizacija zdravstvene in babiške nege” celo na zvijačen način pridobila javno pooblastilo, na podlagi imaginarnega in prirejenega seznama članstva. Seveda vse na že prej dogovorjen način https://www.sta.si/2082739/ministrica-za-zdravje-z-varuhinjo-o-stevilnih-odprtih-vprasanjih-v-zdravstvu Čeprav v zadevi Upravno sodišče še ni odločilo se že reklamirajo kot nosilci javnega pooblastila in naloge iz tega že izvajajo. Na to, da register izvajalcev v naši državi obstaja že vsaj od leta 1991 (preden je t.i. “zbornica” sploh nastala) in da licenco pridobi sleherna medicinska sestra in babica z dnem opravljenega strokovnega izpita (razen novodobne diplomirane medicinske sestre, ki si licenco morajo pridobiti na drugačen način) pa hote ali nehote pozablja tudi ministrica za zdravje, ki nas vse od takrat, ko se je udobno zleknila v svojo zofo na ministrstvu še ni uspela sprejeti na pogovor, pa čeprav se je njena desna roka, državni svetnik (in bivši ter sedanji funkcionar “zbornice”) zavezal in obljubil, da bo uredil sestanek pri ministrici. Očitno obljube pristašev tovrstne stroke veljajo manj kot nič.

 

Kaj še reči ob vsem tem? Nihče se ne bo zavzel za nas, če se ne bomo same, nihče nam ne bo omogočil varne delovne pogoje in kolje, če si ga ne bomo znale same s skupnimi močmi in skupno pozitivno energijo in ideologijo.

Ob tej priliki pozivamo vse, da se ne združujemo le v posameznih skupinah znotraj družbenih omrežij in tam poskušamo izlivati naše težave in prigode. Združevanje mora biti vidno, jasno in primerno razmeram.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite -PI-SZIZBNS (nova)

Pravijo, da je v slogi moč. In mi želimo z našo složnostjo še enkrat toliko dokazati, kdo ima moč in koliko smo močni.

zgibanka-K-G_mont(1)

spremno besedilo (4)

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Strnimo vrste. Sedaj je čas, da same poskrbimo za svojo varnost.

strelski napad v izolski bolnišnici

V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije z obžalovanjem in vso zaskrbljenostjo sprejemamo včerajšni napad na policiste in zdravnika v izolski bolnišnici.

 

Ker je to že drugi napad na zdravstveno osebje v letošnjem letu (po napadu na medicinsko sestro v piranskem Zdravstvenem domu februarja letos) se postavlja upravičena zahteva, da zdravstveni delavci nismo varni pri svojem delu in neusposobljeni, da bi se v podobnih situacijah ustrezno zaščitili. Naloga države je, da po vsepogostejših napadih na medicinske sestre in ostalo zdravstveno osebje ustrezno poskrbi tudi za nas. Seveda enako velja tudi za zaščito policistov.

 

Svojcem in ostalim bližnjim nepotrebnih žrtev strelskega obračuna izrekamo najiskrenejše sožalje.

 

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za strelski napad v izolski bolnišnici