Srednje medicinske sestre/tehniki oziroma pomočniki duhovom

Blog, ki ima svojo težo.

http://www.rtvslo.si/blog/bmontez/srednje-medicinske-sestre-tehniki-oziroma-pomocniki-duhovom/117515

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Srednje medicinske sestre/tehniki oziroma pomočniki duhovom

“Iskrica” ob našem prazniku

Spet je tu naš praznik – ki ga po večini povsem “nepraznično” spet preživljamo na delovnem mestu, v krogu naših pacientov, bolnikov, varovancev.

»Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.« je slogan Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), ki nas zaradi obstrukcije določenih privilegiranih skupin že štiri leta še vedno noče sprejeti v svoje vrste.

Tudi mi želimo vsem medicinskim sestram (in babicam), da ne bi podlegle medijskemu izkoriščanju in zlorabljanju našega naziva, ki so ga nekateri želeli rezervirati le za tiste z univerzitetno izobrazbo. S tem pa bi se cenovna učinkovitost zdravstvene nege nedvomno sesula v prah.

Stopimo skupaj in pokažimo, da imamo dovolj moči za prepotrebne spremembe znotraj našega organiziranja, da znamo biti enako (če ne celo bolj) učinkoviti tudi z ustrezno izšolanimi medicinskimi sestrami na srednješolskem nivoju – in na ta način izboljšati zdravje in dobro počutje pacientov, nas samih, predvsem pa politike, ki v naših vrstah z zgrešenimi potezami ustvarja nejevoljo.

Ostanimo nosilci luči v našem svetu, kot je to bila naša vzornica Florence pred več kot 160. leti.

Čestitke vsem tistim, ki jutri ne boste prejele nobenega srebrnega ali zlatega priznanja – vaše delo in doprinos naši stroki so brez medalj na prsih še toliko bolj priznani in hvale vredni.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za “Iskrica” ob našem prazniku

Izjava za javnost

Ker se v javnosti pojavljajo izkrivljene informacije o pomenu izvajalcev zdravstvene in babiške nege za družbo in njihovih zahtevah se moramo glede tega tudi sami oglasiti.

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege (SZIZBNS) je na področju zdravstvene in babiške nege edino strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki si prizadeva ob sodelovanju drugih deležnikov zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce naše države.

 

SZIZBNS želi tudi vedno ščititi strokovne interese vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege, torej tudi tistih, ki jih podobna združenje v naši državi že leta zavajajoče zastopajo.

 

V SZIZBNS kot stanovski organizaciji podpiramo vse sindikalne aktivnosti vseh sindikatov, ki združujejo izvajalce zdravstvene in babiške nege k boljšemu ekonomskemu stanju vseh nas. Strinjamo se sicer s tistimi, ki se zavzemajo za izenačitev nagrajevanja podobno, kot so to pred kratkim dosegli zdravniki, vendar apeliramo, naj bodo enakega nagrajevanja deležni vsi izvajalci zdravstvene in babiške nege, ne pa le tisti z visokošolsko izobrazbo. Če naš glas kaj šteje, potem apeliramo, naj morda večji “kos pogače” pripada ravno medicinskim sestram s srednješolsko izobrazbo, ki so ravno zaradi prizadevanja posameznega sindikata leta 2008 dane na robu preživetja

 

Pri tem pa z vso resnostjo in ogorčenjem spremljamo poskuse, da bi posamezne struje v naših poklicih uveljavile neke strokovno in sindikalno neusklajene kadrovske normative, katerih cilj je ob izničenju profila srednješolske medicinske sestre zgolj zaposliti tisto množico diplomiranih medicinskih sester, ki so jih ravno z največjo vnemo pri ustanavljanju prevelikega števila visokih zdravstvenih šol v naši državi ustvarili predstavnike teh struj naše (sicer neenotne) stroke.

 

Opozarjamo, da so ravno izvajalci zdravstvene in babiške nege tisti, ki so dejansko edini 24 ur dnevno ob pacientih – in zaradi tega naj bodo deležni tudi ustrezne nagrade (plačila).

 

Obsojamo pa vse poskuse izigravanja posameznih organov in inštitucij, da se urejanje plačil in kadrovskih normativov prepušča v rokah enih in istih ljudi – in to tistih, ki so nas vse pripeljali do prepada strokovne in finančne nerazumnosti.

 

predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Izjava za javnost

Medicinske sestre smo pogosto na robu – odziv na intervju

objavljeno v časopisu Delo Sobotna priloga dne 17.3.2017:

V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS) se želimo odzvati na članek »Medicinske sestre smo pogosto na robu« v katerem gospa Mlakar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) navaja kar nekaj trditev, ki potrebujejo pojasnila.

Medicinske sestre že vsaj zadnjih 20 let poslušamo obete o izboljšanju stanja, rešitev pa še ni. S plačno reformo leta 2008 se je stanje med srednjimi medicinskimi sestrami zelo poslabšalo. O temu, kdo je za srednje medicinske sestre izpogajal tako nizke plačne razrede na tej točki ne bi komentirali.

Zaveza vlade ob podpisu stavkovnega sporazuma decembra lani je bila, da se bodo anomalije odpravile do junija letos. Vprašanje pa je ali bodo tega deležne vse srednje medicinske sestre ali le tiste, ki so uvrščene v najnižji, 19. plačilni razred. Ker je podcenjeno delo vseh srednjih medicinskih sester upamo, da bodo v odpravo anomalij tudi vse vključene.

Problematična se nam zdi tudi trditev gospe Mlakar, da ima ministrica posluh za naše zahtev. Temu potrjujejo tudi izjave drugih članov SDZNS v medijih na isti dan (6.3.2017), ki so izpostavili, da je problem odprtih zadev ravno v tem, da nas ministrica nikakor ne želi slišati in bo morda potrebno, da bomo slišani poseči tudi po stavki.

Gospa Mlakar pravi, da z odpiranjem kolektivne pogodbe želimo rešiti kadrovske normative in problematiko srednjih medicinskih sester. V SZIZBNS smo nad to izjavo zelo ogorčeni, saj bi sprejem kadrovskih normativov, ki so trenutno predmet pogajanj povzročil nove anomalije. Ti kadrovski normativi namreč sploh niso ne strokovno, ne sindikalno usklajeni: napisal jih je namreč le del stroke (Zbornica-Zveza) skupaj s SDZNS, ostali pa smo kljub večkratnim pozivom, da je potrebno vključiti vso stroko in vse »sestrske« sindikate lahko le čakali kaj bo “stroka” ob sodelovanju zgolj enega sindikata pripravila. In pripravila je dokument, ki dodatno degradira poklic medicinske sestre. Ob trenutnih poskusih urejanja poklicnega standarda za srednje medicinske sestre (poklicni standardi se nižajo na nivo bolničarjev) pa to seveda pomeni, da so ogrožena delovna mesta srednjih medicinskih sester. Takšnih normativov, ki znižujejo vrednost našega dela medicinske pač ne potrebujemo!

Nastale zaplete pa naj bi reševali tudi s sistemsko rešitvijo za srednje medicinske sestre. Tu pa je že nov problem. Prav na našo pobudo je bila oblikovana delovna skupina, ki je pripravila predlog rešitev in ga v januarju 2016 predala razširjenemu kolegiju za zdravstveno nego, da ga poskuša implementirati v prakso. Žal pa se je sklenjeni dogovor s precej drugačnimi rešitvami vključilo v Predlog spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti. Tudi tam zapisane rešitve imajo kar nekaj pomanjkljivosti (te rešitve sploh niso takšne, kot jih je delovna skupine sprejela) na katere ves čas opozarjamo, a žal nimamo take sreče kot gospa Mlakar, da bi se sestali z ministrico. Kljub večkratnim pozivom nas v dveh letih ministrica še ni sprejela na pogovore, pa čeprav se je za to zavzel celo g. Požun, sicer funkcionar prej omenjene Zbornice, a vendarle t.i. »desna roka« ministrice. Lani junija smo sicer prejeli klic, da bomo v enem mesecu dobili datum sestanka, vendar do tega še vedno ni prišlo. Očitno na Ministrstvu za zdravje čas teče bolj počasi, saj tudi zakonodaja, obljubljena za december 2016 še vedno ni sprejeta.

Glede v intervjuju izpostavljenega problema izplačila nadur pa sledeče: ali ni prav sindikat dolžan zaščititi delavce, če se jim kršijo pravice, gospa Mlakar? Če tega ne naredi, se ne smemo čuditi, da je vse več članov nezadovoljnih z vodstvom sindikata, pa tudi s pogajalsko skupino.

Menimo da je bilo obljub dovolj. Čas je za dejanja v dobro vseh v zdravstveni negi. In pri tem smo pripravljeni in zavezani sodelovati – tudi če nas vsi omenjeni subjekti izključujejo iz odločanja.

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Medicinske sestre smo pogosto na robu – odziv na intervju

Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi

Spoštovane, spoštovani.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0623/kodeks-etike-zaposlenih-v-zdravstveni-negi-in-oskrbi   dne 17.3.2017 objavljen nov Kodekse etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki še vedno ostaja na tem področjuv vnaši državi edini veljaven in zakonsko usklajen.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi

Sprejetje prenovljenega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

Na podlagi sprejete sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki se je vodila pod Opr. št. P 1949/2015 smo se zavezali, da na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih umaknemo objavljeno besedilo že sprejetega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki je bil sprejet leta 2014. Istočasno pa smo se zavezali, da že objavljeni Kodeks v Uradnem listu RS tudi prekličemo

Čeprav je bil to še vedno edini veljavni Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v naši državi pa smo se zaradi neetičnosti ravnanja in prisvajanja avtorskih pravic nad Kodeksom tistih, ki so nam celo grozili z nekaj tisoč evrov težko odškodninsko tožbo vseeno zavezali, da dogovor sprejmemo in izvršimo sodno poravnavo. Tako smo “stari” Kodeks umaknili iz vseh omenjenih medijskih kanalov. To pa tudi pomeni, da morebitno sklicevanje in nepooblaščeno reproduciranje preklicanega in neveljavnega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki ga je pripravilo in izdalo Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije zapade pod kazensko odgovornost.

 

Istočasno pa vas tudi obveščamo, da je  Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije že sprejelo nov Kodekse etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki še vedno ostaja na tem področju edini veljaven in zakonsko usklajen. Po objavi v Uradnem listu RS vam bomo posredovali še dostop do tega dokumenta.

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Sprejetje prenovljenega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

izjava za javnost

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege je edino strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 3.000 članic in članov – medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev. 

Ker se v javnosti pojavljajo lažnive oz. izkrivljene informacije o reprezentativnosti podobnih združenj, ki prav tako združujejo izvajalce zdravstvene in babiške nege smo vas dolžni opozoriti, da takim pamfletom ne nasedate, saj na področju zdravstvene in babiške nege nima nobeno združenje pridobljene reprezentativnosti, ker je tudi ne more imeti.

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege je edina enovita strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati kakovostno, varno ter sodobno zdravstveno in babiško nego za slehernega prebivalca naše države ter vse, ki se v naši državi le začasno nahajajo. Ščitimo tudi strokovne interese tako članic in članov, kot tudi ostalih, ki niso naši člani, pa so jim strokovni interesi kršeni. Teh zadnjih je žal v naši državi več kot 10.000.

Več informacij o Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter realnem stanju v naši stroki si lahko pridobite preko telefona 040 829 688. ali pa tudi preberete na http://www.medicinske-sestre.si/ , kamor ste vljudno vabljeni, da z vašimi prispevki doprinesete k razvoju naše skupne stroke.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za izjava za javnost

ČLANARINA 2017

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Spet je leto naokoli in spet je čas, ko je priporočljivo poravnati letno članarino za SZIZBNS. Po sklepu IO SZIZBNS znaša letna članarina 20 EUR, seveda po zmožnostih člana lahko tudi manj ali več .

Posredujemo osnutek UPN – (kliknite na sliko), katerega ustrezno izpolnete.

IBAN: SI56 6100 0000 4766 442

Pod sklic navedite zgolj  SI99 

članarina-2017-1024x443-1024x442

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za ČLANARINA 2017

Vabljeni k podpori in partnerstvu 2. Zdravstvenega razvojnega foruma – 14. konference Management in vodenje v zdravstvu, 8.-9. marca 2017

Spoštovani,

uspešno in kakovostno delovanje zdravstvenega sistema je pomembno za zadovoljstvo vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Sistem, ki bo modern, dolgoročno finančno vzdržen, prilagojen demografskim spremembam, z visoko določenimi standardi in normativi ter široko paleto orodij, ki bodo omogočala uresničevanje le-teh, so cilji katere smo prepoznali v vaših prizadevanjih in h katerim stremimo tudi sami.

Z namenom čim bolj celovito pokriti področje upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter podati platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov v podjetju Planet GV že 14 let zapored organiziramo konferenco Management in vodenje v zdravstvu, ki smo jo v začetku letošnjega leta preimenovali in nadgradili tako vsebinsko kot organizacijsko. Tako bo 8. in 9. marca 2017 v Portorožu potekal že 2. Zdravstveni razvojni forum – 14. konferenca Management in vodenje v zdravstvu.

 

Na konferenco so vabljeni vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, tako direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega Ministrstva.
K sodelovanju pa smo povabili tudi slovenske zdravnike, ki delujejo v tujini (Nemčija, Avstrija,  Anglija). Pomembno se nam zdi, da povedo svoje zgodbe, primerjamo izkušnje doma in na tujem in potegnemo pod črto “rezultat” in na podlagi tega pripravimo zaključke za temelj nujno potrebnih aktivnosti in sprememb. Svoj del pa bodo prispevali tudi hrvaški kolegi s svojim znanjem in izkušnjami. Spletna stran dogodka se nahaja tukaj.

 

S svojim delovanjem želimo prispevati k izboljšavi slovenskega sistema zdravstvenega varstva ter podati potencialne rešitve na mnoge izzive s katerimi se srečuje. Menimo, da je potrebno z vidika osveščanja ključnih deležnikov narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom. Ob tem pa se povezujemo z močnimi, strokovnimi in proaktivnimi partnerji, ki delijo našo vizijo, saj s skupnimi močmi lahko dosežemo več.

Več informacij o sami konferenci in ugodnih paketih so na voljo tudi na spletni strani http://www.planetgv.si/zdravstveni-razvojni-forum oziroma lahko pokličite na 01/30 94 437, 031/889 253 ali  po e-pošti na metka.krznar@planetgv.si

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Vabljeni k podpori in partnerstvu 2. Zdravstvenega razvojnega foruma – 14. konference Management in vodenje v zdravstvu, 8.-9. marca 2017

JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016) – misli ob zaključku posveta

ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU

Udeležila sem se dvodnevnega jesenskega posveta v zdravstvu na temo Odgovornost v zdravstvu, ki je potekal 5. in 6. Oktobra 2016 v Hotelu Špik Gozda Martuljek. Na posvetu je bilo velikokrat slišati besedo ODGOVOREN. Kaj to dejansko pomeni, kako jo razumemo in uporabljamo, lahko rečem, da zelo različno: odvisno v kakšni vlogi nastopamo (kot politiki, managerji, zdravstveni delavci, pacienti).

Povzela bi samo področje zdravstvene in babiške nege.

Zastavlja se vprašanje, zakaj je na eni strani Zbornica zdravstvene in babiške nege, na drugi pa Izvajalci zdravstvene in babiške nege, katerega sem osebno zastopala. Če nam je vsem skupni cilj zadovoljstvo pacientov in zaposlenih v zdravstvu, potem bi morali delovati enotno, seveda v korist javnega interesa. Zdravstveni delavci na področju zdravstvene in babiške nege smo najštevilčnejša skupina, ki skrbimo za nego pacienta. Poslanstvo medicinskih sester je, da smo pri pacientu, mu nudimo nego in smo mu v oporo, ne pa, da so medicinske sestre samo managerke, v pisarnah. Pri tem so izredno pomembne klinične izkušnje, ki jih lahko dobimo le z delom ob pacientu. Teh izkušenj ne moremo dobiti na fakultetah, še manj pa z delom v pisarnah.

Velik paradoks v Sloveniji na področju zdravstvene nege je nastal s prenosom evropske direktive o priznanju poklicnih kvalifikacij v našo zakonodajo. Zbornica zdravstvene in babiške nege je s svojimi nepremišljenimi in neracionalnimi odločitvami razvrednotila delo srednjih medicinskih sester, jim odvzela vse kompetence, ki so jih do prenosa v slovenski pravni red lahko opravljale. Kar naenkrat so srednje medicinske sestre po mnenju odločevalcev v Zbornici postale nevarne za paciente, ne smejo pripravljati in dajati zdravil pacientom, to namreč smejo le diplomirane medicinske sestre. Na drugi strani pa prenašajo kompetence na svojce pacientov, da ti sami doma aplicirajo intravenozno terapijo, čeprav le-ti niso strokovno usposobljeni. Pri tem se zastavlja pomembno vprašanje, kdo bo ODGOVOREN, če bo zaradi nestrokovnosti prišlo do odklonov (npr. anafilaktična reakcija, flebitis, izpad igle iz porta) ali zapletov, katerih posledica bo lahko invalidnost ali celo smrt pacienta? Se vam zdi ODGOVORNO, da intravenozno terapijo na domu izvajajo svojci pacientov, ki so laiki, medtem ko v bolnišnicah, kjer je varno okolje, srednje medicinske sestre, ki so strokovno usposobljene, pa nimajo kompetenc za to delo?

In še več, danes se v javnih zdravstvenih zavodih zaposluje diplomirane medicinske sestre takoj za samostojno delo, ki končajo Zdravstveno fakulteto, brez opravljenega pripravništva in strokovnega izpita ter pridobijo licenco za obdobje 7 let. Namreč, po Zakonu o zdravstveni dejavnosti samo diplomiranim medicinskim sestram oz. diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim babicam oz. diplomiranim babičarjem, ki končajo najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem ni treba opravljati pripravništva in strokovnega izpita kot so ga dolžni opravljati drugi zdravstveni delavci (npr. zdravnik opravlja program pripravništva in mora opraviti tudi strokovni izpit).

Pri tem pa ne smemo spregledati dejstva, da so enotna merila za vpis na različne fakultete. Tako se v praksi dogaja, da se v javnih zdravstvenih zavodih zaposli diplomirano medicinsko sestro, ki je končala Zdravstveno fakulteto (triletni študij), čeprav ima končan drug nezdravstveni srednješolski program in je takoj sposobna za samostojno delo (prejema plačo za VII. stopnjo). Na drugi strani pa imamo srednjo medicinsko sestro, ki je končala strokovni štiriletni študij in mora za samostojno delo opraviti še pripravništvo in strokovni izpit (prejema pa plačo za V. stopnjo). Se pri tem čudite, da je v zdravstveni blagajni premalo denarja, v javnih zdravstvenih zavodih pa premalo medicinskih sester, ki bi bile sposobne res samostojno opravljati delo ob pacientu?

Še večji paradoks pa nastane, če srednja medicinska sestra ob delu nadaljuje visokošolski študij in po končanju pridobi naziv diplomirane medicinske sestre, ker se ji napredovanja, ki jih je z delovnimi izkušnjami dosegla na delovnem mestu s srednješolsko izobrazbo ne upoštevajo na novem delovnem mestu. Če ima ta medicinska sestra veliko delovnih izkušenj in je njena plača višja od izhodiščnega plačilnega razreda visokošolske izobrazbe, ji plača miruje oz. pridobi le en plačilni razred, če je pri istem delodajalcu. Iz tega razloga tudi ni smiselno, da bi srednje medicinske sestre, ki imajo že veliko delovnih izkušenj, nadaljevale visokošolski študij ob delu, saj zaradi dodatnega strokovnega znanja niso posebej nagrajene.

Na posvetu so bili v večini le managerji v zdravstvu, ni pa bilo vladnih predstavnikov. S tem se kaže tudi odnos slovenske vlade do razmer v zdravstvu in prava ODGOVORNOST do državljanov.

Sprašujem se, ali smo res tako bogata država, da potrebujemo samo diplomirane medicinske sestre? Ali bi lahko javni zdravstveni zavodi delovali brez srednjih medicinskih sester? Namreč, še vedno primanjkuje srednjih medicinskih sester na najtežjih deloviščih in tri-izmenskem turnusu, ker na teh delovnih mestih diplomirane medicinske sestre ne želijo delati.

Srednje medicinske sestre imajo pravico in dolžnost, da se preko svojih strokovnih združenj prizadevajo za ustrezno vrednotenje svojega dela. Priznati jim moramo znanje, izkušnje in jih ne smemo degradirati v njihovem profesionalnem delu, saj so strokovno usposobljene za delo ob pacientu. Vsaka država članica EU ščiti interese svojega naroda in se bori za njihov napredek. To tudi zavezuje medicinske sestre njihov lastni kodeks etike.

Pri tem se zastavlja vprašanje, kaj ima prednost, javni interes ali interes močnejše skupine?

Presodite sami!

Marija Špelič, dipl.m.s

podpredsednica Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za JESENSKI POSVETI V ZDRAVSTVU – ODGOVORNOST V ZDRAVSTVU (5. in 6. oktober 2016) – misli ob zaključku posveta