ponovni poziv za plačilo letne članarine 2020

Spoštovane “članice” in “člani”.
 
Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS) se kot edino strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji srečuje s problemom urejanja področja, ki ga zastopamo.
 
Ker želimo biti enakovreden in enakopraven partner na parketu urejanja našega strokovnega področja, pa se nam pogosto očita “ne-reprezentativnost”, čeprav tega pojma Zakon o zdravstveni dejavnosti sploh ne pozna.
 
 
Tisti, ki se sklicujejo, da so edini reprezentativni za našo stroko, pa čeprav niti ne znajo pojasniti in dokazati, kdo jim je reprezentativnost podelil se vedno sklicujejo, da ne moremo biti partner v postopku pri kateremkoli postopku, ko se odloča o zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji.
Njihovo domnevo, da nismo “reprezentativni” naslanjajo na podatke AJPES in ERAR, kjer število članstva povezujejo z vplačili letnih članarin.
 
V SZIZBNS smo sicer sprejeli letno članarino v višini 20 EUR. Vsak od članic in članov pa po svojih zmožnostih vplača več, lahko pa po predhodni obrazložitvi na mail izvajalci.szizbns@gmail.com tudi manj.
Skladno z 9. členom Statuta Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije pa je plačevanje letne članarine OBVEZNOST vsake članice oz. člana.
 
Žal pa je disciplina plačevanja letne članarine že od samega pričetka delovanja SZIZBNS pri veliki večini članic in članov zelo slaba. Lahko rečemo da celo neresna.
 
Ker so finančni prilivi tudi pogoj, da se lahko prijavljamo na potrebne razpise in dejavnosti za urejanje področja, ki ga zastopamo je tovrstno delovanje omejeno oz. v nekaterih primerih celo onemogočeno.
 
Zaradi tega smo se v vodstvu SZIZBNS odločili, da se prevetri članstvo in se upošteva vplačila članarin.
Radi bi vam ponovno posredovali podatke, kamor se vplača članarina:
IBAN: SI56 6100 0000 4766 442
sklic: SI99 00
namen plačila: OTHR plačilo članarine za leto 2020
 
Zavedamo se, da se vas je od leta 2012 do danes že veliko upokojilo in morda ne čutite več pripadnosti poklicu, ki ste ga opravljali celotno delovno dobo. Morda so nekateri tudi žal že pokojni.
 
Za vse ostale pa velja, da tisti, ki do 30.6.2020 ne boste imeli poravnanih obveznosti iz članarine boste smatrani kot nečlani in zaradi tega tudi črtani iz seznama članstva.
Vljudno naprošamo, da zaradi lažje evidence dokazilo o plačilu članarine oz. izjavo, da ne želite biti član SZIZBNS posredujete na naš mail izvajalci.szizbns@gmail.com.
 
Verjamemo pa, da 20 EUR letne članarine za namene urejanja stroke ne predstavlja nekega previsokega zneska za nikogar.
V kolikor pa ste pripravljeni še naprej po več 100 EUR letno (večinoma prisilne članarine) plačevati za nadaljevanje uničevanja našega poklica pa je to popolnoma vaša osebna odločitev.
 
S spoštljivimi pozdravi,
 
Klemen Šuligoj,
koordinator strokovnega odbora SZIZBNS
Posted in dopisi | Komentarji so izklopljeni za ponovni poziv za plačilo letne članarine 2020

članarina 2020

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Spet je leto naokoli in spet je čas, ko je priporočljivo poravnati letno članarino za SZIZBNS. Po sklepu IO SZIZBNS znaša letna članarina 20 EUR, seveda po zmožnostih člana lahko tudi manj ali več .

Zadostuje le, da ustrezno izpolnete in plačate UPN.

IBAN: SI56 6100 0000 4766 442

Pod sklic navedite zgolj  SI99 

 

Že vnaprej hvala za zaupanje.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za članarina 2020

srečno 2020

Spoznati pravo pot,

prave ljudi,

storiti prave reči

in v sebi in drugih

najti le dobre stvari.

Želimo vam veliko treznosti pri sprejemanju odločitev v dobrobit našega poklica in pri povezovanju v združenju, ki vas tudi v letu 2020 ne misli pustiti na cedilu, kot je to že leta v praksi drugim.

SREČNO NOVO LETO!

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za srečno 2020

IMENOVANJE KOORDINATORICE/KOORDINATORJA STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije je na seji 28.9.2019 sprejelo sklep o razpisu imenovanju KOORDINATORICE/KOORDINATORJA STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

 

Na podlagi 13., 15., 17. in 18. člena Statuta Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije se razpisuje kandidacijski postopek za navedeno koordinatorsko mesto za čas mandata predsednika Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije.

 

Kandidati pošljejo kandidature na sedež Strokovnega združenja do vključno ponedeljka, 9.12.2019 na naslov: Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege, Linhartova 51, 1000 Ljubljana oz. preko spletne pošte izvajalci.szizbns@gmail.com s pripisom “KOORDINATORICA/KOORDINATOR STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE”

 

Koordinatorica/koordinator bo skladno s pooblastili predsednika SZIZBNS imenovan najkasneje do  16.12.2019.

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš, l.r.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za IMENOVANJE KOORDINATORICE/KOORDINATORJA STROKOVNEGA ODBORA STROKOVNEGA ZDRUŽENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE, G. ALEŠU ŠABEDER

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekonomist
minister za zdravje
Ministrstvo za zdravje
gp.mz@gov.si
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

ODPRTO PISMO

Ljubljana, 9.9.2019

Zadeva: Implementacija 38. člena ZZDej-K ter dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

Spoštovani,

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, kot edino enovito strokovno in neprofitno združenje, ki združuje vse izvajalce zdravstvene in babiške nege v naši državi smo se v preteklih letih velikokrat želeli srečati z ministrom za zdravje, a so nam ostala vrata do ministra vedno zaprta.
Preko srečnih naključij smo se sicer v letošnjem letu uspeli 2-krat srečati le z državnimi sekretarji na Ministrstvu za zdravje (5.4.2019: ga. Klavdija Kobal Straus in 7.6.2019: ga. Klavdija Kobal Straus, g. Tomaž Pliberšek in g. Darko Čander). Očitno nam je, da dogovore naših srečanj do vas niso prenesli, saj bi drugače kot minister za zdravje morali skladno z dogovori tudi že ustrezno odreagirati.
Naj vas ponovno opomnimo, da smo bili ravno v Strokovnem združenju tisti pobudniki nastanka sistemskih rešitev medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki smo jih soglasno z ostalimi strokovnimi organizacijami v državi tudi sprejeli leta 2014, seveda ne v takšni obliki, kot so danes zapisane v 38. členu ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 ). Naš predlog, ki je bil osnova skupnega dogovora je namreč vključeval rešitev večine medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo (95%), ne pa le okrog 1400 (po javnih številkah celo manj) teh medicinskih sester, kar predstavlja manj kot 15% medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo.
Ker se dogovor o sistemskih rešitvah medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo zelo razlikuje od tega, kar se je leta 2017 zapisalo v ZZDej-K zato terjamo, da ugotovite, kdo je ministrstvu za zdravje zamolčal sprejeti dogovor iz leta 2014 in predlagal sprejetje člena, ki ne le, da daje ekskluzivno pravico urejanja tega področja strokovnim organizacijam, ki niso bile nikoli določene, da bodo to področje urejale, še bolj preče pa je dejstvo, da bo z uveljavitvijo določb 38. člena ZZDej-K državni račun prekomerno oškodovan v finančno korist znanih lobijev na področju zdravstvene nege, ne pa v morebitno korist medicinskih sester, ki jih uveljavitev tega člena zadeva.
Verjetno vam je do danes že jasno, kaj je dokument, katerega ste bili pod vsem znanimi pritiski prisiljeni podpisati dne 16.5.2019 prinesel. V kliničnih okoljih je sprožil plaz nezadovoljstva, predvsem pa nezmožnosti ustrezne organizacije služb zdravstvene nege. To pa v bistvu pomeni tempirano bombo, da bo s takšnim delom, kot so ga od uveljavitve tega pravilnika prisiljene izvajati vse medicinske sestre (tako tiste s srednješolsko, kot tiste z visokošolsko strokovno izobrazbo) prihajalo do morda tudi usodnih posledic pri pacientih, ki jih negujemo.
Apeliramo na vas, da zaradi ustrezne organiziranosti služb zdravstvene nege v slovenskih zdravstvenih in socialnih zavodih razmislite o tem, da prekličete vaše soglasje dokumentu Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. Dokumentu, ki je nenazadnje strokovno neusklajen, saj ga je v popolni tajnosti pripravljala skupina strokovnjakov zgolj enega pola stroka, med katerimi tudi ljudje z očitno kolizijo interesov. Apeliramo tudi na vas, da nemudoma pričnete vse aktivnosti, da se 38. člen ZZDej-K preoblikuje skladno s sklepi strokovne komisije, ki jih je v okviru sistemskih rešitev medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo pripravila le-ta.
Pri ustreznih sistemskih rešitvah medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo smo vam seveda kot strokovna organizacija pripravljeni tudi ustrezno pomagati.
S spoštljivimi pozdravi,
predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš l.r.

Posted in dopisi | Komentarji so izklopljeni za ODPRTO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE, G. ALEŠU ŠABEDER

vabljeni k sodelovanji

https://www.1ka.si/a/202266

Posted in Nerazvrščeno | Komentarji so izklopljeni za vabljeni k sodelovanji

Na naše vabilo, da se prvič srečamo vse organizacije, ki združujemo izvajalce v zdravstveni in babiški negi so se odzvale skoraj vse reprezentativne organizacije, manjkala sta le oba sindikata, ki pokrivata tudi področje socialnega varstva in skrbstva.

Čeprav je podoben sestanek, v krepko okrnjeni sestavi potekal že v sredo 12.9.2018, pa smo se po dvourni razpravi poenotili, da je implementacija 38. člena ZZDej-K v prakso nujna, zato skupaj apeliramo na Ministrstvo za zdravje, da se čim-prej sprejme kadrovske normative, ki bodo podlaga za izdelavo razmejitve del in nalog, ter posledično za delodajalce navodilo, kako v roku enega meseca urediti obstoječe sistematizacije delovnih mest.
Ob tej priliki bi se zahvalili vsem, ki so se današnjega sestanka tudi udeležili in upamo, da bomo v podobno množičnem skupu se čim-prej ponovno srečali.
Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za

Dogovori o stanju na področju zdravstvene in babiške nege

Odzvali smo se povabilu Sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije na pogovore o stanju v zdravstveni negi. Pogovori so bili konstruktivne narave. Domenili smo se, da je to le prvi od večih skupnih srečanj. Dogovorili smo se, da se pristopi k oblikovanju Konfederacije organizacij zdravstvene in babiške nege, v katero naj bi se vključili vsi sindikati in strokovna združenja, ki zastopamo interese izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Osnovno vodilo našega skupnega dela bo odprava anomalij in preprečevanje nadalje destabilizacije, ki vlada v naši stroki tudi na podlagi neprimernih komentarjev na družbenih omrežjih. Domenili smo se, da se v bodoče za dosego skupnega cilja vzdržimo neprimernih, omalovažujočih komentarjev in navajanju organizacij, ki ne nosijo odgovornosti za nered v stroki.

O nadaljnjih skupnih akcijah vas bomo ažurno obveščali.
Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Dogovori o stanju na področju zdravstvene in babiške nege

Ali bo kdo odgovarjal za kaotično stanje na področju zdravstvene nege?

Danes objavljen prispevek naše podpredsednice v časopisu Dnevnik.

več na https://www.dnevnik.si/1042833634/mnenja/odprta-stran/ali-bo-kdo-odgovarjal-za-kaoticno-stanje-na-podrocju-zdravstvene-nege

Posted in mnenja | Komentarji so izklopljeni za Ali bo kdo odgovarjal za kaotično stanje na področju zdravstvene nege?

Verodostojnost podatkov o pomanjkanju medicinskih sester

V strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege opažamo, da se v javnosti predstavlja precej napihnjene (da ne rečemo izmišljene) podatke o manjku medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji.

Raznorazne izjave samooklicane zbornice zdravstvene nege, da podatki temeljijo na podatkih Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje ter na metodi Slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, ki se izvaja od leta 1997 – najprej v okviru raziskovalnega projekta, od decembra 2004 pa v okviru RSKZN-ja.

Omeniti velja, da je RSKZN organ, ki je povsem podrejen direktivam te zbornice (sicer naj bi bilo obratno), in da RSKZN sestavljajo le predstavniki enega dela stroke (nam se kot enakovrednemu strokovnemu partnerju sodelovanje v RSKZN že vse od leta 2013 dalje onemogoča).

Enako velja tudi za kadrovske normative in kompetence posameznega profila v zdravstveni in babiški negi – vse je nastajalo v največji tajnosti, znotraj zidov kristalne palače zbornice.

Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) je orodje, ki sicer ima primerjave v mednarodnem okolju, se ga pa ravno v mednarodnem okolju opušča in nadomešča z bolj sofisticiranimi orodji, ki vključujejo dejanska opravila in posege pri posameznem pacientu – ne pa kar pavšalno, kot je to v SKZBNZ . SKZBZN v Sloveniji tudi ni operator, ki bi služil morebitnemu plačilu izvajalcev zdravstvene in babiške nege (plačilo po opravljenih intervencijah) in ga je povsem neresno – nestrokovno obravnavati kot operator za izračun kadrovskih normativov.

Povsem verodostojne podatke o primerjavi števila izvajalcev zdravstvene in babiške nege lahko širša javnost pridobi pri verodostojnih evropskih organizacijah (npr. http://www.oecd.org/els/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm (od strani 158 dalje), ne pa daj jih črpa iz medijev, kjer se t.i. zbornica le želi promovirati v cilju večjega članarinskega prihodka.

Vse analize podatkov, ki so bile v naši državi izvedene so bile izvedene popolnoma pristransko, vse v cilju prikazati večji primanjkljaj zdravstveno-negovalnega kadra, kot pa je dejanski. Primankljaje se umetno prikazuje zgolj zaradi tega, ker se v število medicinskih sester oz. izvajalcev zdravstvene in babiške nege ne všteva medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo in bolničarjev/negovalcev, ki opravljajo veliko teh intervencij, ki naj bi jih danes izvajale zgolj in samo diplomirane medicinske sestre.

Vsekakor ostaja dejstvo, da pomanjkanje izvajalcev zdravstvene in babiške negee vpliva na kakovost zdravstvenih storitev in na varnost pacientov. Povečanje potreb po dodatnem kadru v bolnišničnih okoljih pa izhaja iz povečanih odhodov diplomiranih medicinskih sester na umetno ustvarjena delovišča (referenčne ambulante, delovna mesta za kakovost, higieno rok, edukacijo,… in še bi lahko naštevali) – torej na delovna mesta, kjer so še pred manj kot desetimi leti ta dea in postopke opravljaje medicinske sestre, ki so sicer že bile prej zaposlene v teh okoljih.

Žal se danes delo velikega dela diplomiranih medicinskih sester vse pogosteje oddaljuje od bolniške posteljel in se usmerja v birokratizem in pisarniška opravila. Če bi vse te medicinske sestre se vrnilo k pacientom, ob posteljo, bi danes ne govorili o pomankanju kadra v zdravstveni in babiški negi.

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Verodostojnost podatkov o pomanjkanju medicinskih sester